„Letos využilo svého nominačního práva čtyřicet osob a subjektů z řad krajských zastupitelů, poslanců a senátorů za ZK, obce s rozšířenou působností i významné instituce.

Celkem bylo vybráno třicet osobností, zatím nejvíce ze všech ročníků," sdělil organizátor prestižního projektu Jiří Králík.

Doplnil, že právě nominátoři vyberou celkového vítěze. „Každý z nich přidělí body prvním deseti osobnostem. Vítězem se stane ten, kdo získá nejvyšší počet bodů. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 10. dubna v Otrokovické Besedě," řekl Králík.

Vítěz kromě uznání dostane skleněný blok, na kterém bude vypískováno logo ankety s rokem a jméno vítěze.

Doplnil, že do letošního hlasování nemohli být zařazeni vítězové předchozích ročníků a ti, kteří byli nominováni již třikrát.

Komu můžete dát svůj hlas?

ADAMÍK Zdeněk, MUDr., Ph.D.

Primář gynekologicko-porodnického odd. KNTB, a. s., předseda Spolku lékařů Jana Evangelisty Purkyně.

BANÝ Jaroslav, Mgr.

Více než 50 let dobrovolný pozorovatel meteorologie a klimatologie.

DOMES Lumír, MUDr.

Primář urologie Kroměřížské nemocnice, a. s.

FOREJTAR Milan, MUDr.

Primář centra klinické gerontologie KNTB, a. s.

FROLEC Ivo, PhDr.

Dlouholetý ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

GATĚK Jiří, prim., MUDr., Ph.D.

Přednosta chirurgického oddělení Nemocnice Atlas.

HALAMÍČKOVÁ Marie

Vedoucí projektu Chráněné dílny v UH, usilovná snaha o zajištění zvýšení kvality života lidí se zdravotním postižením.

HAMRLÍK Martin

Hráč LH PSG Zlín, humanitární činnost, společenská angažovanost.

HANÁK Stanislav, Ing.

Zakladatel firmy HANÁK NÁBYTEK, a. s., která sídlí v Kroměříži.

HANÁK Vladimír

Od roku 1946 člen SDH, funkcionář okrskové i krajské organizace, nositel titulu Zasloužilý hasič.

HONOVÁ Anna

Po roce 1989 stála u zrodu org. Konfederace politických vězňů a její tajemnice v Uherském Hradišti.

CHMELA Petr

Spolumajitel firmy Tescoma, a. s. (20. výročí založení firmy), hudebník, skladatel a podporovatel fotbalu ve Zlíně.

CHRÁSTEK František, Mgr.

Umělecký fotograf, majitel galerie, vydavatel publikací o umění, celoživotní propagace regionu, vysoká umělecká úroveň fotografií.

JANÍK Miroslav, Mgr.

Celý život zasvětil práci týkající se ochrany životního prostředí ve Svazu ochránců přírody.

JARONĚK Richard

Uznávaný fotograf mořské fauny, cestovatel a spisovatel. Oceněn na více než 50 výstavách po celém světě. Prezentuje svoje aktivity a ZK v rozhlase a televizi.

KILIAN Jiří, MUDr.

Krajský konzultant pro obor pediatrie, podíl na tvorbě koncepce zdravotní péče ve ZK, 28 let prim. dětského odd. Vsetínské nem., a. s.

KOLÍNEK Karel, syn

Celoživotní propagace včelařství ve Zlínském kraji, nezištná pomoc spoluobčanům včelími produkty.

KOSTKA Karel, PaedDr., MBA

Úspěšný pedagog, podnikatel v oblasti školství, manažer, spisovatel a malíř pod pseudonymem Karel Cubeca.

KOŠÁREK Karel, Mgr.

Klavírní virtuos, zakladatel festivalu MUSICA HOLEŠOV.

KRAMÁŘOVÁ Věra, Mgr.

2001 jako první osobnost města Otrokovice, 2002 obdržela od MŠMT medaili I. stupně, založila v roce 1957 Poetické divadlo Variace, od roku 1987 pracuje jako kronikářka.

KUBÁNÍK Josef

Divadelní a filmový herec ze Slováckého divadla v UH (např. Harold a Moude s Květou Fialovou).

LAPČÍK Radomír, Ing. LL. M.

Generální ředitel, předseda představenstva a spoluzakladatel Moravského peněžního ústavu. Dlouhodobá podpora kultury a vzdělávání, úzká spolupráce s FAME UTB Zlín.

LUKŠÍK Miroslav, Ing., CSc.

Předseda krajské hospodářské komory a OHK, prezident SRZK, generální ředitel Pozemního stavitelství Zlín, a. s.

NETOPIL Tomáš

Dirigent a houslista, spoluzakladatel o. s. Art Collegium 2002, 200912 šéfdirigent orchestru Národního divadla Praha.

PETRUCHOVÁ Eliška, Bc.

Ředitelka Klokánku v Kroměříži a Ohrožených dětí. Nositelka ocenění Zlaté srdce Nadace Naše dítě.

PROCHÁZKA Vjačeslav

Od roku 1993 předseda OV ČSBS a veterán II. světové války, osobně se zasadil o rekonstrukci památníku padlých ve II. světové válce.

ŠKARKA Pavel, prof., ak. sochař

Významný český designér, který se v roce 2012 dožil 70 let, nominace za celoživotní dílo v oblasti umělecké i pedagogické.

ZÁBRANSKÝ František, MUDr., CSc.

Dlouholetý primář oddělení gynekologicko- -porodnického v KNTB, a. s.

ZIEGLER Michal, MUDr.

Primář očního odd. ve Vsetínské nemocnici, 35 let praxe. Vytvořil ve Vsetínské nemocnici špičkové moderní pracoviště.

ZŮBEK Emil

Založil a 10 let vede obč. sdr. Setkání muzikantů v Bílých Karpatech, předseda Družstva invalidů Důbrava.

Kdo už byl nominován třikrát?

Čermáková Helena, Janečka Tomáš, Oliva Otmar, Pitínský Jan Antonín, Rosenfeld Jiří, Rybka Jaroslav, Slovenčíková Jarmila, Stránský Igor, Wasserbauerová Zdena.