Stavební povolení tak nelze vydávat bez potřebných podkladů a správného vypořádání námitek účastníků řízení. Nové stavební povolení tedy lze očekávat nejdříve v prosinci.

„Pikantní je, že toto rozhodnutí ministra dopravy devatenáct měsíců blokovali sami úředníci Krajského úřadu Zlínského kraje, neboť v rozporu se zákonem nevydali do jednoho měsíce stanovisko, zda stavba splňuje podmínky územního rozhodnutí," upozorňuje Miroslav Patrik z ekologické organizace Děti Země na hlavní příčinu tak dlouhého čekání na zrušení stavebního povolení, k němuž mohlo podle zákona dojít již v dubnu 2012.

To mohlo paradoxně celou stavbu uspíšit.

Kraj se nařčení brání. „Krajský úřad Zlínského kraje svým sdělením z ledna 2014 nepotvrzoval platnost územního rozhodnutí, neboť takový úkon není pro řízení vedené stavebním úřadem potřebný. Územní rozhodnutí pro stavbu silnice R49 je pravomocné a pro navazující řízení není třeba jeho platnost potvrzovat. Z výše uvedeného pak vyplývá, že pro rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR ve věci stavby silnice R49 nebylo sdělení odboru územního plánování nezbytným podkladem pro zrušení stavebního povolení na stavbu R49," uvedla tisková mluvčí kraje Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Děti Země dále tvrdí, že viníkem průtahů je investor, tedy Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Podle nich totiž investor společně se žádostí o vydání stavebního povolení nepředložil výjimku k zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů organismů. Viní i Ministerstvo dopravy, které podle nich účelově porušilo správní řád, stavební zákon a zákon o ochraně přírody a krajiny.

„Od vedení Zlínského kraje i od investora již několik let slýcháme, že s výstavbou úseku z Hulína do Fryštáku se začne brzy, ale pravda byla taková, že investorovi by vůbec nevadilo stavět v rozporu se zákonem. Krajským politikům zase jejich úředníci zatajili, že téměř dva roky blokovali stavební řízení na Ministerstvu dopravy," komentoval situaci Miroslav Patrik z hnutí Děti Země. (buc)