Po letech očekávání probíhají přípravy. Radnice chystá územní rozhodnutí.

Obchvat Zálešné. Dvě slova, která se stala ve Zlíně již téměř evergreenem. Málokdo dnes ve čtvrti věří, že se tento záměr podaří někdy dokončit a cesta, která má za úkol ulehčit přetížené dopravě ve městě, bude stát.

Přesto se zlínská radnice snaží o pravý opak. Podle radního zodpovědného za dopravu Michala Čížka prý letos padne územní rozhodnutí.

„Připravuje se schválení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Máme všechna potřebná vyjádření,“ seznámil s aktuální situací Michal Čížek.

Podle něj město také stále vykupuje pozemky pod plánovaným obchvatem.

„Výkupy děláme vlastními silami a jakmile budeme mít územní rozhodnutí, tak to nějak zanalyzujeme. Plánuji najmout specializovanou firmu ihned po získání územního rozhodnutí, která se tím výkupem bude zabývat intenzivněji,“ uvedl nedávno Michal Čížek.

Současně doplnil, že společnost, která pro město projektuje dokumentaci pro územní rozhodnutí, písemně oslovuje dotčené majitele a poskytuje součinnost při výkupu těchto majetků.

„Snahou zástupců města je se s majiteli dohodnout co nejkorektněji,“ uvedl radní pro dopravu.

„Město nabízí odkupy za ceny dle znaleckého posudku, a pokud možno nechce využít práva vyvlastnění, které je u staveb ve veřejném zájmu jednou z možností,“ vysvětlil Michal Čížek. Nyní jsou podle něj majitelé zatím nevykoupených majetků osloveni v druhém kole.

Jaká je cena těchto pozemků, město neprozradilo.

„Ceny pozemků i garáží jsou určeny znaleckým posudkem a závisí to na dané nemovitosti. Celková cena nelzev současné chvíli určit, protože je závislá na průběhu jednání,“ zněla odpověď.

Demolice ve vytyčeném území zatím neprobíhají. Podle města většina garáží zůstala v užívání původních vlastníků, ostatní vykoupené garáže město pronajímá.

„Demolovat budeme až před stavbou samotnou,“ vysvětlil Čížek.

Podle něj musí být město připraveno na realizaci tohoto záměru současně v souvislosti s dokončením, dálnice D49 do Fryštáku a navazující stavbou přivaděče na Zálešné mezi dálnicí a obchvatem.

„Musíme počkat na to, až padne pravomocné rozhodnutí, že ŘSD může s výstavbou D49 začít. A my na to musíme být připraveni tak, že na obchvat Zálešné budeme mít stavební povolení. Potom to bude dávat logický celek,“ míní radní pro dopravu.

Podle posledního vývoje kolem dálnice D49 je právě nyní cesta pro její výstavbu po více než deseti letech obstrukcí volná.

„Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl obě stížnosti ekologických aktivistů a potvrdil výjimky,“ uvedl pro Deník ředitel Krajského ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

„Ministerstvo dopravy pokračuje ve stavebním řízení, ještě letos bude vydáno stavební povolení,“ seznámil s posledním vývojem za ŘSD Karel Chudárek.

Podle něj ale ekologičtí aktivisté přesto stavební povolení s největší pravděpodobností opět napadnou. V lokalitě Zálešná se tak budou muset lidé kvůli přetížené dopravě nakonec zřejmě ještě hodně obrnit trpělivostí.

„Třída 2. května například nejde kvůli provozu vůbec přejít. Navíc jsou zde jen dva přechody, u Januštice a u nemocnice, stěžoval si například Pavel Říha. „Toho obchvatu se snad ani nedožiju,“ usmála se další obyvatelka čtvrti Pavla Valihrachová.

Obchvat na Zálešné má za úkol odvést tranzitní dopravu mimo centrum města. Cesta je vedena jako dvoupruhová. Po stranách silnice jsou u obytné zástavby navrženy protihlukové stěny.

Na trase jsou navrženy tři mostní objekty. Největším bude nový most u KNTB, pod kterým se na pravém břehu řeky počítá s převedením cyklostezky.

Projekt obchvatu se dotkne i areálu Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice. Ta bude využívat nový výjezd vozidel z ulice Dřevnická. Obchvat Zálešné má začínat na budoucí okružní křižovatce pod Burešovem, vede po severním okraji Zálešné, u nemocnice se stáčí k jihu a průchodem přes zástavbu se má napojit na ulici Zálešná XII, ulici Podvesná XVII a třídu T. Bati. 

KUDY POVEDE?

Obchvat Zálešné má začínat na budoucí okružní křižovatce pod Burešovem, vede po severním okraji Zálešné, u nemocnice se stáčík jihu a průchodem přes zástavbu se má napojit na ulici Zálešná XII, ulici Podvesná XVII a třídu T. Bati.

Uvedené ulice se mají rozšířit. Obchvat Zálešné je navržen jako dvoupruh o šířce 9 metrů.