První písemná zmínka o HOSTIŠOVÉ je z roku 1397. Dnes žije v obci pětistovka obyvatel

„Jsme poměrně stará obec, první písemná zmínka je z roku 1397. Původně tu bylo třináct podsedků, což jsou taková panství, tedy domek a hospodářství kolem. Na ty dodnes myslíme, jelikož je máme symbolicky vyznačené v našem obecním znaku," říká starostka obce Marta Smolková.

Znak je tvořený zlatou osmicípou hvězdou, která symbolicky vyznačuje vládu Šternberků, dále pak dvěma zkříženými hrozny.

„Dříve se tu totiž pěstovala i vinná réva. Každý hrozen má třináct bobulek, což je právě značka podsedků. Všechno je v zeleném poli, což znamená, že jsme zemědělská oblast," vysvětluje starostka.

Do obce se přivdala z jižních Čech v roce 1981. Jako první ji prý zaujalo souznění tamních lidí, jejich schopnost pomáhat si. Když prý o něco jde, nabídnou pomocnou ruku v podstatě všichni. To se prý dosud nezměnilo.

„Samozřejmě různé šarvátky a sousedské neshody tu máme taky, ale jakmile se jedná opravdu o něco podstatného, tak všichni táhnou za jeden provaz," podotýká.

Společenský život v obci je velice bohatý, podílí se na něm celá řada spolků, ale také zastupitelstvo a řada obyvatel. V minulosti Hostišovští trpěli nedostatkem vody. Nebylo prý žádnou výjimkou, že v létě byli i 14 dní bez vody. Vodovod tam postavili až v padesátých letech, kdy se také dočkali kanalizace a nové bezprašné silnice.

„Jinak jsme taková běžná obec jako jiné. Opravujeme chodníky, zateplujeme budovy," usmívá se starostka.

Velkým minusem je však odkanalizování a čištění odpadních vod. Nemají totiž čističku ani na žádnou nejsou napojeni. Nyní se obec na tento problém zaměřila.

„Druhým problémem je, že tu nemáme mateřskou a základní školu. Děti dojíždí do sousedních Mysločovic. Nové zastupitelstvo si ovšem dalo do programu, že zapracujeme alespoň na mateřince. Dětí máme dost, vloni jsme už vykoupili pozemky kolem kulturního domu a sportovního areálu, takže reálná by byla. Nejdříve bychom ale chtěli udělat dotazníkovou akci na naše obyvatele, zda by byl o ni zájem," podotýká.

Kdo si Hostišovou zvolí za cíl výletu, nudit se nebude: podívat se může na rozhlednu Hostišová na Strážné, projít novou křížovou cestu či se vydat k památníku ClayEva.

Obyvatelé jsou se svou obcí spokojeni. „Dobře se mi tady žije. Jsem rodák a neměnil bych. Nemám potřebu si vyzkoušet život jinde," říká například Jan Pospíšil.

Neměnila by ani Milena Nováková, která tam žije třináct let. „Dodržujeme tu různé akce, lidé jsou hodně pobožní, v okolí máme krásnou přírodu. Akorát nové obyvatele rodáci mezi sebe jen tak nepřijmou," hodnotí Milena Nováková.

V Hostišové žije celý svůj život také třiasedmdesátiletá Danuše Fryštacká. I přes svůj vysoký věk je stále čilá a šest dní v týdnu roznáší každé ráno do domácností objednaný denní tisk.

„Žije se nám tady celkem dobře, je tu dobrý kolektiv. Máme rádi různé kulturní akce," usmívá se vitální seniorka.

Co možná nevíte o obci Hostišová

-  Česká podoba názvu obce vznikla ze spojení Hosstyssowalhota, to je Lhota Hostišova. Postupem času se na slovo Lhota zapomnělo a místní jméno přestalo být chápáno jako přivlastňovací zájmeno.

- V Hostišové funguje sbor dobrovolných hasičů, myslivci, pěvecký sbor Bábinky, kapela Hostband, dětské divadlo, občanské sdružení Horizont Hostišová, trampské sdružení Netopýr a klub Údolí děsu.

-  Mezi tradiční akce patří: vodění medvěda, chození s májkem, velikonoční klapání, stavění máje, den dětí, obecní hody, koštování slivovice, mikulášská obchůzka či setkávání u vánočního stromu.

Čísla z Hostišové

79 - tolik let už v obci funguje sbor dobrovolných hasičů, který je nejstarším a nejpočetnějším sdružením v obci

5 - zhruba tolik dětí se v Hostišové narodí průměrně v každém roce

10 - zhruba tolikrát zajíždí do obce a z ní linkový autobus. Zajíždí tam pouze HousaCar

1992 - od tohoto roku obec vydává Hostišovské noviny