Syndrom karpálního tunelu i skákavý palec. Nemoci z povolání dokáží potrápit.

„Potíže se objevují v noci, pacienti musí vstát a protřepat ruku,“ vysvětlila vedoucí oddělení pracovního lékařství a fyziologie práce Krajské hygienické stanice doktorka Kateřina Vařáková.

Ve Zlínském kraji bylo v roce 2018 hlášeno celkem dvacet sedm případů nemocí z povolání, v celé České republice pak více než tisíc dvě stě.

Nejčastější nemocí je syndrom karpálního tunelu, a to jak ve Zlínském kraji, který uvádí 15 případů, tak i celorepublikově. V ČR trpí nejčastější nemocí z povolání více než 400 lidí.

OHROŽENĚJŠÍ JSOU ŽENY

Syndrom karpálního tunelu je jedním z nejběžnějších onemocnění nervů horních končetin.

„Postižen je středový nerv v úžině v oblasti zápěstí. Velmi často dochází k jeho stlačení,“ vysvětlila doktorka Vařáková. Ohroženy jsou především ženy ve středním věku.

Ilustrační foto.
Děti by měly vědět, v jaké době vyrůstali rodiče

„Potíže se objevují i přes den v klidu nebo při nějaké činnosti. Například při držení se v dopravním prostředku nebo držení řidítek kola. Potíže později sílí,“ uvedla lékařka.

Onemocnění narušuje jemnou motoriku. „Lidem působí potíže zapnutí knoflíku, čištění zubů nebo manipulace s mincemi,“ přiblížila.

NA VINĚ MŮŽE BÝT I CUKROVKA

Příčinou vzniku onemocnění je podle lékařky buď samotné jednostranné a nadměrné přetěžování ruky a zápěstí nebo působení vibrací přenášených na ruce, ale také spojení s jinými onemocněními.

„Například cukrovkou, hormonálními změnami, třeba v těhotenství nebo při onemocnění štítné žlázy,“ přiblížila lékařka. Příčinou mohou být i revmatologická onemocnění, zlomeniny v oblasti zápěstí, tělesná konstituce a další. Léčba je zahájena snížením zátěže ruky a aplikací ortézy.

„Nedílnou součástí léčby je fyzioterapie založená na aplikaci ultrazvuku, laseru, iontoforézy a na mobilizaci zápěstních kostí. Středně těžké a těžké postižení nervu je zpravidla řešeno chirurgicky,“ uvedl pro média lékař Peter Bednarčík.

VIBRUJÍCÍ NÁSTROJE

Mezi další nejčastější nemoci z povolání ve Zlínském kraji patří sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou, který vzniká z práce s vibrujícími nástroji. Projevuje se běláním prstů. Hlášená je i silikóza, neboli poškození plic s typickými rentgenovými znaky prašných změn, či kontaktní alergický ekzémem. Nemocí z povolání bývá také bolestivé postižení ramenního kloubu nebo skákavý prst.

Co je skákavý prst? Nejčastěji bývá postižen palec a prsteník, zřídka bývá zasaženo více prstů. Bolestivé projevy se nejčastěji vyskytují při ohýbání a napínání ve výši přechodu záprstních kůstek v samotný prst. Plynulý pohyb prstu může být narušen přeskočením, které je někdy doprovázeno i slyšitelným lupnutím. Někdy se může objevit i nemožnost prst aktivně natáhnout či pokrčit. Mnohdy se stává, že se prst zablokuje v ohnutí, kdy ho lze natáhnout pouze pasivně za bolestivého lupnutí, k bloku v opačném směru dochází pouze zřídka. Zdroj: www.fyzioklinika.cz

Ilustrační foto.
Dávejte si pozor na své věci, varují kriminalisté

Odškodnění u nemoci z povolání

Zaměstnanci v pracovní neschopnosti přísluší náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Bude mu tak dorovnán rozdíl mezi výší platu a nemocenskou. Trvá-li nemoc déle, může být zaměstnanci uznána invalidita. Pokud zaměstnanec nesmí kvůli onemocnění nemocí z povolání vykonávat svou práci, může mu dát zaměstnavatel výpověď. Přísluší mu odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.

„Zaměstnance odškodní vždy odpovědný zaměstnavatel, u kterého zaměstnanci vznikla nemoc z povolání,“ vysvětlila pro média právnička Eva Dandová.

Ve Zlínském kraji bylo v roce 2018 hlášeno celkem 27 případů nemocí z povolání (tj. 2,2% z celkového počtu hlášených nemocí z povolání v České republice). Nejčastěji hlášenou diagnózou onemocnění byl syndrom karpálního tunelu (15x).

Dále byly hlášeny sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou z práce z vibrujícími nástroji (2x), silikóza s typickými RTG znaky prašných změn (2x), kontaktní alergický ekzém (2x), impingement syndrom, neboli poškození ramene (1x), skákavý prst (1x) a další.

V roce 2018 bylo v ČR hlášeno celkem 1222 nemocí z povolání.

Nejčastěji hlášenou diagnózou onemocnění byl syndrom karpálního tunelu (411x), dále byly hlášeny podle četnosti kontaktní alergický ekzém (145x), svrab (83x), astma bronchiale (63x) a pneumokonióza uhlokopů prostá (57x).