Výluka potrvá do konce května.

Spoje budou mít označení 38g. Cestující již stejnou náhradní dopravu na této lince zažili v minulém roce. Výjimkou bude speciální spoj linky 38g, který bude odjíždět ve 20:49 ze zastávky Baťova nemocnice-vozovna. Cestující z centra města se k němu dostanou pravidelným spojem trolejbusové linky 9 s odjezdem ve 20:38 ze zastávky Školní. Zpět z točny Za kapličkou již spoj pro cestující veden nebude.

„Na základě požadavku kanceláře místní části Příluky však tentokrát budeme zajišťovat náhradní dopravu i ve dnech pracovního klidu. A protože linka 38 není o víkendech v provozu, budou zavedeny zvláštní autobusové spoje 38g od zastávky Baťova nemocnice-vozovna a zpět na zastávku Podvesná XVII s přestupní vazbou na trolejbusy,“ doplnil vedoucí dispečer.

Víkendový provoz

Všechny čtyři sobotní nebo nedělní či sváteční spoje budou nahrazeny speciálními spoji linky 38g, které budou vyjíždět ze zastávky Baťova nemocnice-vozovna. Budou přesně navazovat na trolejbusy linky 9, které v časech spojů 38g mimořádně zastaví v zastávce Baťova nemocnice-vozovna (před sídlem Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice). Jde o spoje linky 9 s pravidelným odjezdem ze zastávky Školní v 7:31; 9:31; 12:51 a 16:11.

Spoje linky 38g budou odjíždět od vozovny v 7:40; 9:40; 13:00 a 16:20 – tedy přibližně 3 minuty po příjezdu linky 9. Zpět z točny Za Kapličkou budou tyto víkendové spoje odjíždět v 7:50; 9:45; 13:05 a 16:25. Jízda autobusu 38X bude v tomto případě ukončena na zastávce Podvesná XVII, kde bude zajištěna časová návaznost a přestup na trolejbusy linky 8 do centra města.

Beze změny zůstane školní spoj linky č. 91 s odjezdem v 7:34 hodin z točny Za Kapličkou ve dnech školního vyučování, který je veden jednosměrně přes Příluky na ZŠ Dřevnická.

Pro dotčené linky bude na zastávkách vyvěšen žlutý výlukový jízdní řád. Všechny jízdní řády budou zveřejněny na webových stránkách DSZO a zároveň budou nahrány do celostátního informačního systému, systému IDOS a Google jízdních řádů.