„Zatímco v minulém týdnu jsme pouze vytipovávali lokality, ve kterých důkladný průzkum uskutečníme, teď už začínáme pracovat v terénu,“ přiblížil ředitel společnosti Bezpečné stromy Jaroslav Kolařík. Dodal, že prioritou je zkontrolovat park u zámku, jehož byl vyvrácený strom součástí.

„Stromy nejdříve čeká visuální průzkum. Prvním krokem je to, že je zaznačíme do mapy, čímž je jednoznačně lokalizujeme. Poté změříme průměr kmene, výšku stromu, výšku nasazení koruny a její průmět,“ upřesnil Kolařík.

Poznamenal, že podle toho jsou do jisté míry schopni udělat určitý typ modelace toho, jak se strom chová při větrné zátěži.

„Následně ohodnotíme fyziologický stav. Jaké je olistění, stav sekundárních výhonů a celkový vývoj. Kontrolujeme také stav mechanický, tedy jestli je strom napaden dřevokaznými houbami nebo jestli se v něm nacházejí dutiny,“ vyjmenoval odborník. Zmínil, že na základě těchto parametrů je pak navržen plán péče, typ zásahu, naléhavost zásahu a jeho opakování u každé jednotlivé dřeviny.

Podle domluvy s odborem městské zeleně, by měla firma odevzdat posudek, včetně fotodokumentace a odůvodnění, na zámecký park do 13. února. Zároveň by mělo padnout i rozhodnutí o tom, které stromy z parku definitivně zmizí.

„Sice jsme teprve začali, ale už teď jsme si vytipovali několik stromů, které si vyžádají minimálně hlubší kontrolu. Více však budeme vědět až za necelé dva týdny,“ řekl Kolařík.

Až skončí kontrola parku, čeká odborníky ještě asi dalších osmatřicet lokalit, kde by se mohly nacházet potencionálně nebezpečné dřeviny.

„Celkem se jedná asi o tři tisíce stromů, ale počet nemusí být konečný, protože ještě pořád jednáme. Kompletní průzkum zlínské zeleně bychom měli dokončit koncem května,“ upřesnil Kolařík.