Společnost SPUR ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně vyvinula nanomateriál, který je schopen zachytit koronavir. Materiál tak splňuje normy pro výrobu zdravotnických roušek, po kterých je v současné době obrovská poptávka. První zlínské nanoroušky tak poputují ke zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách.

„Společnost zahájila výzkum, vývoj a výrobu nanostrukturovaných materiálů již v roce 2013. Od roku 2018 pokračoval tento výzkum v Centru polymerních systémů zlínské univerzity a v současné krizové situaci, kdy jsme se na ně obrátili o pomoc, tak vývoj dokončili,“ informoval hejtman Jiří Čunek a dodal: „Mám z toho velkou radost. Ukazuje se, že pomoc má hledat každý z nás nejprve u sebe a pak ve svém nejbližším okolí. Je vidět, že zdravý patriotismus a kreativita ve Zlínském kraji žijí. Beru to tak, že jsme od Prahy nejdále a tak se na nás mnohdy zapomíná. Je dobré, když se budeme držet hesla: ´Člověče přičiň se, Pán Bůh ti pomůže.´ Jsem přesvědčen, že náš kraj bude do několika týdnů v rouškách a respirátorech zcela soběstačný.“