Pracovníci Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice (DSZO) ve spolupráci se silničáři dokázali v minulých dnech zajistit téměř bezproblémový provoz vozidel MHD i v době obnovy povrchů vozovek ve Štefánikově ulici ve Zlíně a v Otrokovicích-Kvítkovicích.

Pomohl dobrý plán 
i hybridní vozidla

„Myslím, že se nám společnými silami podařilo zvládnout velmi náročnou situaci, kterou byly v první polovině srpna obnovy povrchů vozovek ve Štefánikově ulici ve Zlíně a v Otrokovicích na kvítkovické křižovatce a ve Zlínské ulici i některé ještě dřívější silniční stavební akce. Díky přesně rozplánovanému postupu prací, nasazení hybridních vozidel nebo autobusů a stanovení vhodných objízdných tras bylo možno udržet celý systém MHD plně funkční," shrnul situaci uplynulých dnů ředitel DSZO Josef Kocháň.

Trolejbusy a autobusy měly většinu času povolenu výjimku z úplných uzavírek a mohly projíždět s cestujícími i v úsecích, kde silničáři frézovali nebo pokládali nové živičné koberce.

Zastávky bylo nutno posunovat na provizorní stanoviště jen na poměrně krátkou dobu a jen o několik desítek metrů, takže cestujících se uzavírky silnic téměř nedotkly.

Pokud občas vznikala zpoždění, nebyla tak výrazná, aby mohla narušit normální oběh vozidel na linkách. Při úplné uzavírce Štefánikovy ulice, když se pokládala finální živičná vrstva, nasadila DSZO na linky 8, 9, 11 a 12 pouze hybridní trolejbusy nebo autobusy a vozidla po dva dny objížděla Štefánikovu ulici po třídě Tomáše Bati a zastavovala na zastávkách linky 31.

„Svou funkci pro zajištění dopravy cestujících v čase silničních prací splnila i výluková trasa na lince 51 v Malenovicích. Také v této části naší sítě už se situace zase vrací do normálního stavu," doplnil vedoucí dopravního úseku Pavel Nosálek.

Stejně tak nejsou problémy ani s náhradní dopravou na lince 4X z centra Zlína na Podhoří a do čtvrti Letná, kde probíhá za úplné uzavírky rekonstrukce Mostní ulice. Na lince 4X byl zaveden jednosměrný okružní provoz autobusů, točna na Podhoří se stala průjezdnou, takže cestující se okruhem po ulici Bří Sousedíků dostanou i do kopcovitých míst mezi baťovskými domky v blízkosti uzavřené ulice Mostní.

Před několika dny skončila rovněž rekonstrukce točny trolejbusů Středová na Jižních Svazích (linky 9, 10, 14). Pro vozidla MHD zde byla položena nová vozovka, cestující již nemusí chodit po rozpadávajícím se betonu, ale mají k dispozici nová dlážděná nástupiště.

Skončila také rekonstrukce silnice ve starých Přílukách, kvůli které trolejbusy linky 11g nemohly po několik týdnů jezdit na točnu Za Kapličkou. Tamní točna je znovu v plném provozu od čtvrtka 27. srpna.

„Na všechny mimořádnosti se snažíme upozorňovat cestující vyvěšováním zvláštních jízdních řádů, na internetových stránkách i na elektronických informačních panelech na frekventovaných zastávkách. V případě nejistoty si také každý může zatelefonovat na náš dispečink," dodal hlavní dispečer DSZO Josef Polách.