Žádná jiná nemocnice v kraji nedisponuje ani ambulantním ani lůžkovým oddělením zmíněného oboru.

„Pro pacienty to znamená kratší čekací lhůty na plánované výkony ambulantní péče, jako je vyjmutí zubů. Nemusejí už cestovat až do Brna nebo Olomouce na plánované výkony nebo ošetření poraněného obličeje. Pro lékaře znamená zřízení lůžkové části úsporu času a odbourání komplikací v organizaci práce," sdělil ředitel KNTB Pavel Calábek.

Lékaři teď mají vše pod jednou střechou

Dříve totiž museli pro pacienta, který vyžadoval hospitalizaci, domluvit lůžko v oddělení jiného oboru, což bylo mnohdy organizačně náročné zejména při ošetření akutních případů. Za pacienty museli lékaři na jednotlivá oddělení pravidelně chodit na kontroly. Teď je mají „pod jednou střechou".

„V minulosti nemělo oddělení vlastní lůžkovou péči, dostatečný počet pracovníků, a nebylo tak možné úplně využít potenciál zázemí nemocnice zajišťující nejodbornější péči v kraji. Loni byl obor ve Zlínském kraji registrován a uzavřena smlouva na tuto péči se zdravotními pojišťovnami. Díky velmi vstřícnému přístupu primáře ORL Martina Světlíka a jeho spolupracovníků může nyní nemocnice využívat čtyři lůžka navíc ve společném oddělení ORL a ÚČOCH. To má teď 24 lůžek," řekl primář ÚČOCH Jiří Šimek.

Lékaři ÚČOCH se v ambulanci zabývají vyjímáním zubů, ošetřením zánětů kolem hrotu zubních kořenů, zánětů čelistí a měkkých tkání ústní dutiny a ošetřením čelistí před zhotovením protetických náhrad.

„Do naší ambulance přicházejí pacienti se zdravotními komplikacemi, u nichž jinak obyčejný výkon nese vyšší riziko. Asi nejčastější příčinou přijetí pacienta do nemocnice je v našem oboru zlomenina kostí obličeje, nádorová onemocnění a ošetření pacientů s jiným závažným onemocněním, které komplikuje stomatochirurgické ošetření," upřesnil primář.

V roce 2013 provedli lékaři ÚČOCH 5405 vyšetření a 6073 výkonů. V celkové anestezii odoperovali 151 pacientů, z toho 45 úrazů obličejových kostí, devět pro nádorové onemocnění a ostatní ošetření zubů u hendikepovaných pacientů.

V oddělení ÚČOCH pracuje šest lékařů. O ambulantní provoz a asistenci na operačních sálech se stará šest zdravotních sester a jedna sanitářka. V lůžkovém oddělení se o pacienty stará devět sester. ⋌(hed)