„Nový altán vznikl za přispění samotných klientů v rámci veřejné služby pod odborným vedením tesaře. Už se moc těšíme na jaro příštího roku, kdy bude počasí přát venkovnímu posezení a klienti jej budou moci hojně využívat," řekla pro Zlínský deník sociální pracovnice Samaritánu Kamila Moštková.

Náklady na stavbu nového altánu vyčíslila na zhruba sto tisíc korun.

„Děkujeme všem donátorům, kteří nám umožnili zrealizovat náš záměr. Bez nich by to nebylo možné," poznamenala Moštková.

„Přístřešek jsme plánovali už dávno, ale vzhledem k situaci panující v neziskových organizacích a sociálních službách jsme stavbu nemohli sami uskutečnit," dodala Moštková.

Azylový dům Samaritán v Otrokovicícch na Baťově má nový altán.