Výrazný nárůst případů klíšťové encefalitidy v roce 2022 byl zaznamenán u lidí mezi 70 a 74 lety, a to o 79%. Téměř o polovinu stoupl počet případů u lidí mezi 60 a 64 lety a asi o čtvrtinu mezi lidmi v rozmezí 50 až 54 let.

Právě tyto věkové skupiny mohou od loňského roku využít hrazené očkování proti klíšťové encefalitidě ze zdravotního pojištění.

close Klíšťata ve Zlínském kraji loni roznesla o 62 procent více případů klíšťové encefalitidy než v roce 2021 info Zdroj: SZÚ Veřejná data zoom_in Klíšťata ve Zlínském kraji loni roznesla o 62 procent více případů klíšťové encefalitidy než v roce 2021

Riziko je všude

„Pokud by se podařilo zvýšit proočkovanost podobně jako například v sousedním Rakousku, lze očekávat, že by došlo k významnému poklesu počtu případů klíšťové encefalitidy. Preventivní opatření zahrnující možnost očkování jsou důležitá i vzhledem k tomu, že dochází k rozšiřování oblastí s výskytem infikovaných klíšťat. Lze říci, že v současné době je rizikové již prakticky celé území naší republiky,“ řekl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl.

Meziročnímu nárůstu případů (průměrně o 15%) neunikla ani generace lidí mezi 30 a 49 lety. Vážné následky přitom mohou postihnout i je, přesto, že v tomto věku se předpokládá lepší zdravotní stav a fyzická kondice. Proočkovanost mezi lidmi 35 až 55 let se pohybuje kolem 33,5% a stejně jako u starší generace je pod celorepublikovým průměrem.

„Klinický průběh u dětí je ve srovnání s dospělými sice mírnější, ale často přetrvávají příznaky v podobě bolestí hlavy a poruchy v oblasti kognitivních funkcí. Následky dokládají i nálezy na magnetické rezonanci CNS a záznamech EEG přetrvávající i měsíce po prodělaném onemocnění,“ upozorňuje Hana Cabrnochová, praktická lékařka pro děti a dorost a členka výboru Vakcinologické společnosti ČLS JEP. 

Nízká proočkovanost 

Klíšťová encefalitida je závažné onemocnění nervové soustavy a jediná spolehlivá cesta, jak se před ní chránit, je očkování. Ve zlínském regionu je třetí nejnižší proočkovanost v zemi (35%).

Celorepublikový průměr v současnosti činí 38%, což je nedostatečné v porovnání s ostatními evropskými státy, kde je velký výskyt klíšťat. Ideální doba na očkování je v zimě, kdy je aktivita klíšťat nízká a riziko, že se člověk nakazí mezi jednotlivými dávkami, je minimální.

Očkovat se ale lze v průběhu celého roku. Očkování proti klíšťové encefalitidě je hrazené ze zdravotního pojištění lidem nad 50 let. Kdokoliv mladší 50 let však může využít příspěvků pojišťoven, který je v rozmezí od 1000 do 1500 korun ročně.

O klíšťové encefalitidě

K nákaze může dojít už za 2 hodiny po přisátí infikovaného klíštěte.  Poté nastává inkubační doba, která trvá v průměru 1 až 2 týdny, v rozmezí 2 až 28 dní. První fáze klíšťové encefalitidy připomíná chřipku. Objevuje se únava, teplota, bolest hlavy, svalů a kloubů a nevolnost. Po pár dnech příznaky odezní a nastává několikadenní klid. Druhá fáze začíná vysokými horečkami, velice silnými bolestmi hlavy, závratěmi, dezorientací, svalovým třesem.

Pacienti bývají většinou hospitalizovaní a čeká je léčba, která pouze tlumí projevy nemoci. Klíšťová encefalitida nepřináší jen bolesti hlavy a závratě. Po návratu z nemocnice čeká řadu pacientů pracovní neschopnost, ale i po jejím ukončení může přetrvávat dlouhotrvající obrna hlavových nervů, porucha spánku, paměti a koncentrace či porucha sluchu. Dojít může i obrnám končetin nebo i k zástavě funkcí životně důležitých center.