Nový pavilon vyroste nástavbou patra na dnešní hospodářské budově, kde vzniknou tři oddělení se zázemím pro 56 dětí. V přízemí objektu proběhne celková rekonstrukce školní kuchyně a také plynové kotelny. Stavební práce za 50 milionů by měly trvat čtrnáct měsíců. Po vše půjde podle plánu, děti si v nových prostorách začnou hrát počátkem školního roku 2025/2026.

„Rozšíření mateřské školy je pro Valašské Klobouky mimořádně významnou investiční akcí. Přístavbou školka získá nový pavilon nejen s atraktivním zázemím pro děti, ale také s nejmodernějším vybavením pro zajištění stravování, vytápění a dalšího provozu,“ uvedl starosta Josef Bělaška.

Přemnožené nutrie ve Zlíně. Nekrmte je, prosí obyvatelé i město
Problém přemnožených nutrií ve Zlíně. Senior, který je krmil, dostal pokutu

„Náklady na tento projekt přesáhnou 50 milionů korun, z čehož 90 procent z uznatelných nákladů pokryje dotace Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP. Předpokládané náklady byly původně zhruba o 30 procent vyšší, ale podařilo se nám vysoutěžit podstatně lepší podmínky, což je pro městský rozpočet příznivá skutečnost,“ poznamenal.

Rozšíření kapacity

Školka se s převisem žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání potýkala dlouhodobě.

„Dnes máme zcela naplněnou kapacitu pro 150 dětí a v domě dětí a mládeže provozujeme dětskou skupinu, kam dochází další více než dvě desítky dětí od 2,5 let. Protože se navíc podle demografického vývoje očekává, že do školky brzy nastoupí silné ročníky, je vytvoření podmínek pro další třídy velmi důležitým a vítaným řešením,“ uvedla Ivana Sáblíková, ředitelka mateřské školy.

„Jedno oddělení bude určeno pro šestnáct dětí ve věku od dvou do tří let a další dvě oddělení nabídnou po dvaceti místech pro děti od tří do šesti let. Každá třída bude mít hernu a k ní připojené nezbytné hygienické a technické zázemí. Do patra také povede nový výtah,“ dodala.

Rehabilitace v Baťovce projde revitalizací. Pacienti se dočkají moderních prostor
Rehabilitaci v Baťovce opraví za miliony. Pacienti se dočkají moderních prostor

Protože se stavba dotkne celého hospodářského objektu, bylo zapotřebí vyřešit náhradní způsob přípravy stravy a také vytápění.

„Díky spolupráci se základní školou se otázka stravování řeší v tamní školní kuchyni a do školky se jídlo dováží. Plynovou kotelnu jsme nahradili dočasně zřízeným zdrojem vytápění umístěným ve spojovacím krčku budov,“ popsal technické zabezpečení Radek Bařinka, vedoucí odboru investic a strategického rozvoje.

„Prostory stavby nového pavilonu jsou od zahrady školky odděleny oplocením, tak aby měly děti při venkovních hrách vymezené bezpečné prostředí,“ ujistil.

Nutná dopravní omezení

Vzhledem k těmto opatřením a stavebnímu ruchu dojde k uzavírce na místní komunikaci mezi školkou a základní školou, tuto příjezdovou cestu bude možné využívat pouze pro zásobování obou objektů a pro techniku stavby.

Stávající stav hospodářské budovy není na další patro staticky připravený, nejprve je proto nutné posílit stropy a teprve pak naváže hrubá stavba včetně nových oken a dveří. Pavilon dostane po zateplení i novou fasádu a jeho plochá střecha bude uzpůsobená pro zamýšlené umístění fotovoltaických panelů.

Ve venkovním areálu školky dále dojde ke zbudování nové dešťové a splaškové kanalizace, včetně instalace retenční nádrže na užitkovou vodu. Počítá se také s vydlážděním nových chodníků a vstupu do areálu.