Čtenáři si odnesli celkem 77 tisíc výpůjček. Kulturní akce v knihovně navíc navštívilo dva tisíce hostů – jak z řad školních kolektivů, tak veřejnosti.

„Městská knihovna pravidelně připravuje bohatý program, díky němuž osloví nejen své stálé čtenáře z řad dětí a dospělých, ale také širokou veřejnost. Během roku 2010 se zde konalo celkem 108 akcí s knihovnickou či kulturní tematikou, výstav, besed pro děti i seniory, nejrůznějších tvůrčích a výtvarných kurzů, ale také akcí a projektů celostátního rázu, mimo jiné Noc s Andersenem, Kniha pro prvňáčka, Březen – měsíc čtenářů a další,“ uvedl ředitel Kulturního a vzdělávacího střediska Valašské Klobouky Jaroslav Baloušek.

Ujaly se i on­line služby

Knihovna také úzce spolupracuje se všemi školami na území města, ať už jde o mateřskou školku, či gymnázium. V současnosti mají 1614 registrovaných čtenářů, což je o 61 více než v roce 2009. „Výrazný vzestup jsme zaznamenali jak v návštěvnosti naší knihovny, tak u on­line služeb, kterých bylo vloni poskytnuto 10 299. To je v porovnání s 4112 přístupy v roce 2009 výrazný skok,“ poodhalila knihovnice Jana Dorňáková.

Mimo to došlo také k navýšení objemu meziknihovní výpůjční služby o 201 knih na celkových 476 titulů převážně naučné literatury.
Knih mnoho nepřibylo

Zatímco návštěvnost rostla, nových publikací do knihovního fondu přibylo méně. „Výrazné úspory, které jsme museli v roce 2010 realizovat, nám dovolily pořídit asi o polovinu knih méně, než jsme plánovali. I tak se ale čtenáři mohli začíst do 497 nových přírůstků,“ sdělil Jaroslav Baloušek s tím, že letos by to mohlo být přece jen lepší.

Kromě toho knihovna láká své čtenáře pestrými kulturními programy a širokou nabídkou doprovodných služeb – od wifi připojení až po půjčování společenských her.