Důvodem pro to, aby staré přístroje nekončily v popelnici, je podle manažerky komunikace sběrové společnosti ASEKOL Hany Ansorgové, je ochrana přírody.

„Mnoho elektrospotřebičů obsahuje zdraví škodlivé látky jako kadmium, rtuť či olovo, u kterých by v tom případě hrozil únik do podzemních vod,“ sdělila manažerka.

Pokud jde o cenné kovy, lze správným postupem získat z devětadvaceti mobilních telefonů až gram zlata. Přitom při jeho těžbě v přírodě se vyprodukují tři tuny odpadu. Vytřídí se ale také další jednotlivosti, jako plasty a jiné kovy.

Kdo chce přírodě pomoci a více ji nezatěžovat, může ve Valašských Kloboukách využít e-boxů v budovách městského úřadu na Masarykově náměstí číslo 177 a 189, na poliklinice a v knihovně.

„Je v zájmu nás všech, aby elektro zbytečně nekončilo v komunálním odpadu. Poskytujeme občanům možnost zbavit se jej ekologicky,“ zdůraznil místostarosta města Karel Šoman.