Již řadu let škola při přijímacím řízení obsazuje kapacitu pouze jedné gymnaziální třídy, snahou a zájmem města je ovšem otevření dvou tříd prvního ročníku. Rozhodnutí je v rukou Zlínského kraje, který je zřizovatelem gymnázia.

Není to první pokus o změnu stavu

„Od školního roku 2009/2010 nebyl dán Zlínským krajem souhlas k otevření primy osmiletého gymnázia, a tak se pro uchazeče o studium otevírá pouze jedna třída čtyřletého vzdělávacího programu. Snížení počtu studentů vnímáme velmi nepříznivě.

Nespokojení jsou i rodiče nadaných žáků, kteří i přes výborný prospěch na základní škole a dobré výsledky přijímacího řízení nejsou z kapacitních důvodů přijati a odcházejí za vzděláním jinam," popsala starostka města Valašské Klobouky Eliška Olšáková.

Už dříve dvakrát jednalo s krajským radním pro školství Petrem Navrátilem. Ten však informoval, že krajští radní pro rozšíření počtu tříd v Kloboukách ruku nezvedli.

„Navyšovat počty tříd gymnázií je také proti mírnému poklesu žáků vycházejících ze základních škol," podotkl Petr Navrátil. Trendem je podle něj posilovat další uplatnitelnost studentů.