Začínat bude u výrobního družstva Důbrava, povede zahrádkářským areálem, kolem městské pily a dále k čistírně vod, kde se po novém mostě přenese na protější stranu vodního toku Klobučka a skončí až na hranici s katastrem sousedního města.

Celkové náklady na zbudování budou činit 16,2 milionu, dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury pak z této sumy pokryje 8,2 milionu korun. Dokončení se předpokládá za šest měsíců. (hed)