Ze Zlína se zapojí například gymnázia na Lesní čtvrti či Růmech, také obchodní akademie. Ze Zlínského kraje se do voleb zapojilo celkem 19 škol.

Organizaci voleb ve škole vždy zajišťuje tříčlenná volební komise složená ze studentů pracujících pod supervizí pedagoga. Volit můžou studenti starší 15 let. Výsledky Studentských voleb budou zveřejněny ve středu 4. října ve večerních hodinách. (hed)