Zatímco první červencové pondělí odřezával řidič autobusu člověka, který se pokusil na označníku zastávky oběsit, o několik dní později čekal trolejbus na lince 6 na příjezd záchranky pro cestujícího, kterému se udělalo náhle nevolno.

Trolejbus směřoval do Otrokovic, když cestující upozornili řidiče na zdravotní problém jedné z osob. Řidič vozidlo nechal stát na zastávce a okamžitě zjišťoval situaci. Spolucestující už prý volali záchrannou službu a o postiženou osobu se starali. Řidič informoval dispečink a čekal s trolejbusem, dokud nepřijela sanitka. Vozidlo mohlo pokračovat v další jízdě s třináctiminutovým zpožděním.

„V takových situacích má lidské zdraví a život přednost před jízdním řádem,“ poznamenal dispečer Milan Heczko, který měl v tu dobu zrovna službu.

„Podobných případů zaznamenáváme celou řadu. Řidiči se občas stanou svědky mimořádné události, dopravní nehody, zdravotního kolapsu cestujícího nebo chodce. Školíme je, aby uměli rychle reagovat a poskytnout potřebnou součinnost nebo i přímou pomoc,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Krajská nemocnice T. Bati
Odškodnění za případy salmonelózy přijde KNTB na miliony

Problém? Obraťte se na řidiče

Je důležité, aby ostatní cestující o případném zdravotním problému přepravované osoby řidiče informovali. Ten ze svého místa nemusí mít přehled o dění ve vozidle. Řidič musí v takové situaci především bezpečně zastavit. Je-li to nezbytné, je schopen poskytnout první pomoc. Má k dispozici lékárničku.

Zpravidla se ihned spojí s dispečerem nebo přímo volá záchrannou službu. Nejlépe dokáže záchranářům popsat, na kterém místě bude vozidlo MHD na příjezd sanitky či lékaře čekat. Ostatní cestující nemusí trasu jízdy a místo události přesně znát. Řidič vozidla je také schopen věcně informovat záchranáře o příznacích a popsat situaci, na kterou se má posádka sanitky připravit.

„Řízení trolejbusu nebo autobusu znamená nejen ovládání vozidla, dodržování jízdního řádu a sledování silničního provozu, ale občas je spojeno i s potřebou reagovat na mimořádné události. Může nás těšit, že jsme takto už mnoha lidem pomohli,“ dodává ředitel DSZO.

Komunitní zahrada. Ilustrační foto
Na sídlišti Jižní Svahy vzniká komunitní zahrada