„Je to nejvíce koledníků za dobu koledování na Zlínsku,“ sdělila Romaňáková, která zatím čeká, zda se pro kasičku s číslem 250 najde vedoucí kolednické skupinky.

Toho totiž musí mít každá skupinka, která je do ulic na sbírku Charitou vyslána. Vedoucí musí být starší patnácti let, mít platný občanský průkaz a být bezúhonný. Také by měl mít prý stručné vědomosti o účelu a využití sbírky, činnosti Charity Zlín a o pravidlech nakládání s pokladničkou během sbírky.

„Ve Zlíně a městských částech máme v tuto chvíli stovku skupinek, což je oproti loňsku o tři desítky koledníků více, pokud počítám, že skupinka má vedoucího a tři krále,“ vypočítává zlínská koordinátorka.

Dodala, že většinu králů bude možné potkat ve zlínských ulicích v sobotu 9. ledna.

„Obě zlínské farnosti přivítají koledníky na ranních mších. Požehnání koledníkům v kostele sv.Filipa a Jakuba bude kněz udělovat od půl deváté. Na Jižních Svazích se v kostele sejdeme už v osm hodin. Bohoslužba bude zahájena slavnostním průvodem a spolu s koledníky budou požehnány také tříkrálové keramické placky, které si králové odnesou na památku domů,“ doplnil ředitel zlínské Charity Vlastimil Vajďák.