Jestliže si Ředitelství silnic Zlínského kraje rezervuje na zimní údržbu v každém roce asi 90 milionů korun, uplynulé zimní období stálo o 20 milionů víc.

„Největší výkony v zimní údržbě krajských silnic vykázaly společnosti Správa a údržba silnic během ledna 2019. Součet za celou zimu je nejvyšší za posledních šest let,“ sdělil náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek.

Během března 2019 bylo ve Zlínském kraji pluhováno 464 km silnic II. a III. třídy, posypalo se 2151 km. Spotřebovalo se 65 tun soli a 286 tun inertních posypových materiálů. Náklady dosáhly částky 4,139 milionu korun.

Jaké jsou hlavní parametry zimní údržby silnic za celou sezonu od října do konce března, ukazuje nejlépe tabulkové srovnání jednak s minulým rokem, jednak s průměrnými hodnotami předchozích pěti zim.

„Z tabulky je patrné, že uplynulé zimní období bylo ve všech ukazatelích náročnější než minulý rok a také, než jaké byly průměrné hodnoty za předchozích pět let,“ konstatoval ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Bronislav Malý.

Pro letošní rozpočet ŘSZK je podstatné, že náklady na zimní údržbu silnic dosáhly vysoké úrovně právě v období od ledna do března, a to 79,5 milionu korun. To je o 20 milionů korun víc než před rokem a o 26 milionů víc než pětiletý průměr za stejné období.

V rámci rozpočtu roku 2019 si tak ŘSZK bude muset rezervovat pro zimní údržbu silnic v období od října do konce prosince dalších asi 30 milionů korun.

ŘSZK proto požádalo Zlínský kraj o určité posílení provozního rozpočtu, aby zvýšené náklady na zimní údržbu silnic neměly negativní dopad na realizaci letních prací silničářů. Finanční srovnání zimní údržby silnic je zkresleno inflací a růstem cen za výkony zimní údržby.

Zima 2017/2018: náklady: 92 437 tis. Kč, pluhování: 121 734 km, posyp: 186 115 km, spotřeba soli: 7367 t, spotřeba inertních posyp. materiálů: 16 687 t

Zima 2018/2019: náklady: 110 530 tis. Kč, pluhování: 181 010 km, posyp: 199 582 km, spotřeba soli: 9018 t, spotřeba inertních posyp. materiálů: 17 682 t

Průměr 2013/14 2017/18: náklady: 77 687 tis. Kč, pluhování: 107 771 km, posyp: 146 826 km, spotřeba soli: 5789 t, spotřeba inertních posyp. materiálů: 13 554 t