„Podle ohlasů na Facebooku očekáváme, že nás podpoří asi čtyři stovky fanoušků. Ti pojedou zhruba ve dvou stovkách vozidel," uvedl krátce po spuštění kampaně Miroslav Stibor jeden z organizátorů spanilé jízdy.

Auta měla odjíždět od sportovní haly Novesta v šest hodin večer směrem k malenovickému Tescu. Projížděla by tedy přes hlavní zlínskou komunikační tepnu. Takové množství automobilů ale může způsobit dopravní komplikace, či znepříjemnit přecházení silnice chodcům.

Proto si organizátoři spanilé jízdy chtěli zažádat o zvláštní využívaní komunikace, které by jim zajistilo plynulý průjezd silnice. Nemuseli by pak respektovat některé dopravní předpisy, jako je například čekání na červenou a podobně.

„Obrátili jsme se v této souvislosti na policii. Po několikadenním vyjednávání a obcházení úředníků, nám nakonec bylo zvláštní využívání komunikace zamítnuto," oznámil Miroslav Stibor.

Rozhodnutí o udělení povolení totiž nespadá do pravomocí policie.

„Rozhodnout o oprávněnosti zvláštního užívání komunikace policie může jen ve zvláštních případech, kdy si to vážnost situace přímo vyžádá," informoval Aleš Mergental mluvčí policie ve Zlínském kraji. Povolení vydává odbor dopravy krajského úřadu, zájemce si o něj musí zažádat minimálně měsíc dopředu.

„Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace jsme od organizátorů dosud neobdrželi. Úřední postup počítá s měsíční lhůtou. Takže i kdyby organizátoři podali žádost včera, nemohli bychom jim vyhovět," sdělila Helena Dohnalová z Odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu.

Parkoviště před sportovní halou Novesta má na zítra navíc pronajaté rádio Čas, takže účastníci spanilé jízdy by se sem nevešli.

„Akci jsme se z těchto důvodů rozhodli přesunout na jiný termín," přiznal Miroslav Stibor. Pokud by tak neučinili a spanilou jízdu uspořádali na černo, hrozila by organizátorům pokuta až do výše pět set tisíc.