Jak dnes informoval mluvčí radnice Tomáš Melzer, zhotoviteli stavby se nepodařilo v dohodnutém termínu zajistit doklady nezbytné pro vydání rozhodnutí o stanovení dopravního značení. Bez jeho úpravy není možné spustit provoz na novém mostu ani upravit dopravu na hlavní silnici I/49 mezi Zlínem a Vizovicemi.

Hobby - sběratelská akce.
Kam o víkendu? Na Pražský výběr do Zlína, výstavu brouků a motýlů či Slam poetry

Zprovozněni nového mostu a demolice starého tak s největší pravděpodobností proběhne v prosinci letošního roku. Plánovaná popsaná opatření a omezení se nejspíše protáhnout až do ledna 2023. Termín dokončení celé stavby je květen příštího roku.

Jak měl provoz v pondělí vypadat?

Od 7. listopadu měl být stávající silniční most uzavřen a současně mělo být otevřeno nového napojení této místní části na hlavní silniční tepnu I/49.

O týden později pak byla plánovaná instalace provizorní lávky pro pěší a cyklisty v místě starého mostu. Pro řidiče bylo připraveno spousta nových odbočení a zákazů odbočení s cílem ulevit hlavnímu silničnímu tahu od Zlína do Vizovic a zpět. Zároveň mělo Peroutkovo nábřeží zůstat co nejvíce průjezdné pro sanitky do krajské nemocnice.

Památka zesnulých 2022, Lesní hřbitov ve Zlíně
Lesní hřbitov zaplnily věnce a svíčky. Lidé si připomínají památku zesnulých

Ukázka plánovaného provozu

Jedu osobním autem z centra Zlína a potřebuji do Průmyslové zóny Příluky:

Z důvodu zachování plynulosti provozu a zamezení kolon nebude možné z hlavního tahu do zóny odbočit vlevo. Do zóny tak bude vyznačena objízdná trasa přes Želechovice a Lužkovice. Lze využít také trasu kolem areálu nemocnice.

Jedu osobním autem z centra Zlína a potřebuji do části Příluky:

Nebude možné využit starý ani nový most. Příjezd do části Příluky bude možný kolem areálu KNTB po Peroutkově nábřeží

Jedu od centra Zlína nákladním vozem, autobusem či MHD k Průmyslové zóně Příluky:

Zákaz odbočení vlevo pro tyto vozy neplatí, lze využít nový most.

Jedu osobním autem od Vizovic a potřebuji do Průmyslové zóny Příluky:

Mohu využít nové napojení a odbočit z hlavního tahu doprava přes novostavbu mostu nebo mohu odbočit do zóny už dříve přes Lužkovice a část Hvozdenské ulice dle směrových tabulí.

Jedu osobním či nákladním autem od Vizovic a potřebuji do části Příluky:

Není možné využit starý ani nový most (kvůli částečné uzavírce ulice Cecilka). Využiju objízdnou trasu kolem Lidlu u křižovatky T. T. Bati a Podvesná XVII a dále kolem areálu KNTB.

Jedu osobním či nákladním autem od Vizovic a potřebuji na Pančavu, Příluckou či Štefánikovu ulici:

Na křížení ulice Pančava s Vizovickou (hlavní tah I 49) nemohu odbočit vlevo na Pančavu. Musím využít objízdnou trasu a vlevo odbočit až na křižovatce u Lidlu ve směru na ulici Díly VI a dále na Štefánikovu, Příluckou a Pančavu.