Ve srovnání s klasickými hrobovými místy nebo urnovými sklípky je to nejefektivnější řešení, které je úsporné z hlediska záboru místa. Rozšiřování míst na hřbitově v Kvítkovicích ale nekončí.

První etapa výstavby kolumbária je dokončena a otrokovickou radnici vyšla na bezmála milion osm set tisíc korun. Další etapy budou následovat. Zároveň se v současné době projektuje rozšíření místního hřbitova.

Město má k tomuto účelu vykoupené pozemky a s jeho realizací počítá v příštím roce.