SLOUČENÍ NEMOCNIC

Z jednání vyplynulo, že vedení kraje i nemocnic bude usilovat o sloučení všech čtyř nemocnic zřizovaných krajem (zlínská KNTB, nemocnice Uherské Hradiště, Vsetín a Kroměříž) pod hlavičku jedné instituce.

Návrh kvituje senátor Ivo Valenta, který se domnívá, že vytvoření jedné společně řízené organizace je cesta správným směrem.

„Šlo by tak o velký nemocniční gigant, který by byl největší nefakultní nemocnicí v ČR,“ uvedl.

Podle jeho slov by se tak daly daleko efektivněji řídit i složité procesy v poskytování zdravotní péče a využívat tlaku velkého subjektu jak na zdravotní pojišťovny, tak na dodavatele léků, přístrojů a dalšího vybavení.

DVA MĚSÍCE NA ANALÝZU

Podle právníka Ondřeje Dostála, který koncepci na závěr semináře oponoval, bude záležet pouze na politických rozhodnutích, zda k sloučení dojde.

Zastupitelé mají dva měsíce na připomínkování koncepce a její důkladnou analýzu. Zda zvednou ruku pro, se dozvíme na zasedání v červnu.

Ondřej Dostál ale v případě sloučení do jednoho nemocničního kolosu varuje před možností problematického toku financí z jedné nemocnice do druhé. Zisky jedné nemocnice by mohly být využívány na dluhy nebo problémy nemocnice jiné.

„Což by jistě pro zaměstnance motivační nebylo,“ uvedl.

V návrhu se objevilo i slučování oddělení, přičemž k sloučení několika oddělení ve zlínské nemocnici již došlo.

Hejtman i ředitel nemocnic odůvodňují tato rozhodnutí zvýšením kvalitní lékařské péče vhodným personálním zajištěním. Jiří Čunek se nechal slyšet, že z hlediska ekonomického ani personálního není možné zajistit ve všech 4 nemocnicích provoz všech oddělení.

Navrhuje tak určité pendlování lékařů mezi nemocnicemi. Podle něj by například mladí lékaři mohli být vzhledem k profesnímu růstu přítomni u zajímavých či náročných operací ve všech 4 nemocnicích.

Projednávaly se také podmínky a možnosti společného nákupu nemocnic, které podle návrhu zajistí zachování nebo zvýšení kvality při snížení ceny. Z ušetřených peněz budou moci nemocnice koupit špičkové moderní přístroje.

A CO PACIENTI?

Kritikům vadil nedostatečný důraz na zájmy pacientů, ale také neuspokojivé řešení velkého nedostatku lékařského i nelékařského personálu.

„Na semináři tato témata zcela zapadla a nedostala patřičnou důležitost,“ uvedl Ivo Valenta. Že v centru pozornosti koncepce nestojí pacient a koncepce neuvádí, jak se změny konkrétně nemocných dotknou, vadilo i bývalému hejtmanovi Stanislavu Mišákovi.

„Očekával bych daleko větší orientaci na pacienta,“ uvedl i předseda zlínské lékařské komory Jaromír Bernátek.

V sále zaznělo: „Pokud chcete vést zdravotnictví stejným způsobem jako vedete tento seminář, pane hejtmane, tak se máme na co těšit.“ Alena Gajdůšková, pacientská ombudsmanka
„Zasedání trvající 10 hodin je v zásadě neřízeným a možná až zoufalým marněním času k tak závažnému tématu.“ Ivo Valenta, senátor a zastupitel kraje
„Špatná atmosféra vyvolaná mnoha zbytečnými výroky způsobila vlnu nevole jak u zdravotníků, tak u veřejnosti.“ Stanislav Mišák, exhejtman