ŘSD dodrželo slib co nejrychlejšího průběhu prací v místě napojení severovýchodního a jihovýchodního obchvatu Otrokovic, které dokončí s týdenním předstihem. Sjezd z dálnice D55 bude znovu otevřen ve čtvrtek 13. 8. v odpoledních hodinách. Původní plán zprovoznění byl 20. 8. 2020. Ve své zprávě to uvedlo Ředitelství silnic a dálnic.

Uzavírka exitu 32 souvisela se stavbou další části jihovýchodního obchvatu, který ŘSD postupně propojuje s již hotovou severovýchodní částí.

„Jak jsme slíbili, intenzivně jsme pracovali na tom, abychom mohli sjezd z dálnice D55 co nejdříve zprovoznit kvůli eliminaci dopravních komplikací na I/55 v centru Otrokovic, kam byl po dobu uzavírky sveden veškerý provoz. Děkujeme řidičům a obyvatelům Otrokovic za trpělivost,“ sdělil zástupce správce stavby ŘSD Zlín Pavel Dvořák.

Nový asfalt včetně ramp

„Po dobu uzavírky jsme v místě napojení SV a JV obchvatu Otrokovic odfrézovali asfaltové vrstvy a odstranili nestmelené podkladní vrstvy, které byly nově nahrazeny. Následně jsme položili nové asfaltové souvrství vozovky včetně ramp ve směrech Uherské Hradiště a Zlín,“ upřesnil Dvořák.

Od 13. 8. bude průjezd mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) na 32 km D55 stejný jako před uzavírkou. Pro finální zprovoznění JV obchvatu Otrokovic, čeká motoristy v roce 2021 ještě poslední kratší dopravní omezení spojené s uzavřením této MÚK 32, které je nezbytné pro zprovoznění JV obchvatu.

V zimě dodělají i zábradlí

Do konce roku 2020 dokončí ŘSD zemní práce na obchvatu, včetně konstrukčních vrstev vozovky.

„Na mostech budou ještě v zimním období a v roce 2021 probíhat dokončovací práce typu osazení zábradlí apod. Zprovozněna bude také pohořelická křižovatka. Místní obyvatelé se zase dostanou do Pohořelic po komunikaci III/4975 a do Napajedel po komunikaci III/4973,“ doplnil ředitel zlínské pobočky ŘSD Karel Chudárek.

Stavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic, další část dálnice D55, byla zahájena na začátku října 2018. Obchvat je dlouhý 3,1 kilometru. Po dokončení prací v roce 2021 bude veškerá tranzitní doprava ve směru Přerov – Uherské Hradiště odkloněna po obchvatu. Náklady na celou stavbu, pomineme-li přípravu, přesáhnou částku 710 mil. bez DPH.