Tato výjimečná konference má dlouhou tradici a pokaždé je zaměřena na jiné téma, které ve společnosti aktuálně rezonuje. V letošním roce pracuje s tématem „Lidé – výzva pro budoucnost podnikání – Baťův odkaz Evropě“.

Místem konference, která se koná jednou za pět let, budou prostory Kongresového centra a rektorátu UTB ve Zlíně. Díky tomu, že se organizátorům podařilo získat více než 50 osobností z firemního, akademického a veřejného života pro účast v moderovaných diskusích na plenárním zasedání a v sedmi sekcích, je ojedinělou příležitostí pro setkání a vytvoření živé a kreativní platformy pro výměnu a sdílení názorů, zkušeností a dobrých praktik v živém a aktuálním tématu „Lidé“.

„Věřím, že konference bude inspirativní, motivační a opět se nám podaří na půdě univerzity spojit svět podnikání, vzdělávání i veřejného života. V tomto spojení je možné najít nová, či alespoň lepší řešení otázek spojených s tím nejcennějším co máme – lidmi, hledáním a rozvíjením jejich talentu,“ přibližuje Drahomíra Pavelková z Fakulty managementu a ekonomiky.

„V současné době velmi sílí zájem odborníků, manažerů a majitelů firem o odkaz Baťa. Uvědomují si totiž skutečnost, že Baťa dělal něco jinak. Není to už pouhý zájem o to, jak Baťa budoval systém a řídil lidi, ale jak lidi rozvíjel a nechal tvořit,“ doplňuje Gabriela Culík Končitíková z Nadace Tomáše Bati ve Zlíně.

Role moderátora se ujme emeritní rektor Petr Sáha, který bude zpovídat významné osobnosti podnikatelského a akademického světa. Mezi řečníky budou např. Mojmír Hampl – bývalý viceguvernér České národní banky, Libor Láznička – ředitel Continental Barum, Milan Zelený – ekonom a profesor univerzity v New Yorku a další známé osobnosti.

Konference nebude pouze o znalostech a výměně zkušeností. Obohatí ji bohatý doprovodný program – koučovací zóny, výstavy, dobová módní přehlídka a večerní setkání v Baťově vile i s komentovanou prohlídkou. (hed)