Témata více než dvaceti přednášek byla zaměřena například na sestru jako ženu, manželku, matku a profesionála, na spolupráci lékaře a sestry, na problémového pacienta a problémového příbuzného, na sestru očima pacienta, na fyzickou a psychickou zátěž sestry nebo rizika práce záchranářů– stres a limitované možnosti.

„Zdravotníky ovlivňují mnohé situace, které neprospívají jejich pohodě, což se může projevit vpéči opacienta. Právě tomu chceme zamezit, proto jsme se sešli na dnešní konferenci, abychom si navzájem předali určité postřehy a zkušenosti,“ řekla Marie Hejtmánková, náměstkyně útvaru ošetřovatelské péče pořádající Krajské nemocnice T. Bati veZlíně.

Podle ní může zdravotníka psychicky zatížit například manželská krize, špatné mezilidské vztahy na pracovišti, stres, vysoká ošetřovatelská zátěž nebo pomluva. „Negativních faktorů je mnohem víc a je třeba vědět, jak se od nich odpoutat. Proto je jedna přednáška věnována také metodám relaxace,“ sdělila Hejtmánková.

Tomíšek Petr