Od roku 2003 investoval Zlín přes 96 milionů korun do projektové dokumentace centra, vytvoření inženýrských sítí a dalších výkonů vrcholících loni započetím stavby spodní části. Minulý týden odsouhlasilo zastupitelstvo dalších devadesát milionů z letošního rozpočtu především na dokončení dvou podzemních podlaží, ve kterých budou umístěny garáže, provozní místnosti a technické zázemí. Město se na ambiciózní projekt pokusí získat také finance z EU.