„ Tento netradiční den otevřených dveří byl uspořádán v rámci Dnů stavitelství a architektury ve Zlínském kraji. Přijít mohli jak zájemci z řad laické i odborné veřejnost,“ vysvětlil zlínský oblastní manažer Svazu podnikatelů ve stavebnictví České republiky Pavel Bělohlávek.

Každý návštěvník dostal nejprve slušivou helmu a reflexní vestu, protože bez ní by průvodci nikoho do areálu nepustili. Pak už se chopili role průvodců a exkurze mohla začít.

Výjimečně i veřejnost si v sobotu může zblízka prohlédnout stavbu Kongresového centra ve Zlíně.

Návštěvníky nejprve zavedli do budoucího malého sálu, do něhož se vejde asi osmdesát lidí. Pak už cesta vedla mezi betonovým bludištěm do velkého sálu, který je budoucím sídlem zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů.

Kdo měl zájem dozvědět se něco o tom, jaké technologie či stavební materiál se na Kongresovém centru používají, mohl se bez obav zeptat. Ochotní stavbyvedoucí vše vysvětlili a ukázali. Netradiční exkurze končila v garáži, která má kapacitu sto aut. Ta už nyní slouží svým účelům pracovníků zlínské univerzity.

Kongresové centrum, které tvoří s Univerzitním centrem společný objekt světoznámé architektky Evy Jiřičné, začalo město Zlín stavět v roce 2005. Univerzita Tomáše Bati svou budovu otevřela v červnu loňského roku a sídlí v ní rektorát a vysokoškolská knihovna. Kongresová část má být hotova do konce srpna příštího roku a v září bude spuštěn jeho zkušební provoz.

Dalšími stavbami, které byly v sobotu zpřístupněné, byl Bytový dům Dolní zahrady v Borovské ulici, a také rekonstruovaný devítipodlažní panelový dům v Napajedlích.