„Měsíčně v okrese Zlín zkontrolujeme zhruba dvě stě třicet až dvě stě padesát pacientů. Máme k tomu sedm pracovnic na snížené úvazky,“ přiblížila pracovnice evidence práce neschopných Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) ve Zlíně Jana Mrázková. Kontroloři se podle ní často setkávají s různými výmluvami ze strany nemocných, které doma nezastihnou.

„Nejčastějším argumentem bývá spánek. To ale neomlouváme. Pacient je povinen si zajistit, aby kontrole otevřel,“ sdělila Mrázková.
Za nedodržení léčebného režimu hrozí snížení nebo odebrání nemocenské dávky.

Průměrná nemocenská ve Zlínském kraji trvá třicet osm dní

Pracovnice OSSZ si vybírají nemocné ke kontrole podle diagnóz, délky trvání i oblastí. „Obvykle neprověřujeme krátké horečnaté stavy, ale spíše dlouhodobější nemoci,“ řekla. O kontrolu může požádat i zaměstnavatel nebo lékař. „Firmy nás kontaktují často, zejména větší podniky,“ dodala Mrázková.

Řada společností však svým zaměstnancům důvěřuje. „Kontroly neposíláme, nemáme proč. Z naší strany panuje důvěra. Nemocnost se u nás pohybuje stabilně okolo tří a půl procenta,“ řekl mluvčí Krajského úřadu ve Zlíně Patrik Kamas.

Jeho slova potvrzuje i vedoucí personálního odboru společnosti Tajmac-ZPS Zlín Jarmila Laštovková. V této firmě pracuje přes tisíc lidí. „Podněty ke zvýšeným kontrolám nevydáváme, zatím z naší strany nebyl důvod. Nemáme žádnou takovou zkušenost a ani podezření. Nemocnost se drží celoročně okolo deseti procent,“ uvedla Laštovková.

ČSSZ může kontrolovat i lékaře vystavujícího oprávněnost pracovní neschopnosti. „Tuto činnost provádí Lékařská posudková služba,“ sdělila mluvčí ČSSZ Štěpánka Filipová.

Zlínský kraj patří i přes pokles oproti prvnímu pololetí 2006 k oblastem s nejdelší průměrnou dobou pracovní neschopnosti. „Přestože průměrná délka pracovní neschopnosti klesla o tři a půl dne, je Zlínsko s průměrně osmatřiceti dny druhým nejhorším v republice,“ potvrdila Filipová.