Ve staré makovici odborníci našli historické dokumenty

„Navíc se našla v helmici věže kostela malá měděná schránka, kde je pamětní záznam a fotografie klempířského mistra Jindřicha Preče ze září roku 1909,“ uvedla Jitka Žitníková z odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu rožnovské radnice. Jeden z měděných tubusů obsahoval rukopisy ze zasedání zastupitelstva v roce 1909, a noviny z téhož roku, například Vídeňský deník, Hlas národa a Lidové noviny.

„Byly v něm také fotografie domů na náměstí, pohlednice, fotografie bankovek a drobné mince z přelomu devatenáctého a dvacátého století,“ konstatovala Jitka Žitníková.

Druhý měděný tubus skrýval noviny ještě starší, a to z let 1875 a 1876, fotografie města i členů zastupitelstva, stanovy různých spolků i pozvánky na Anenskou pouť. „V koženém tubusu z roku osmnáct set šestasedmdesát, který zhotovil obuvník František Hlucháň, byly také pamětní záznamy, rukopisy a noviny,“ prozradila Jitka Žitníková. Dokumenty jsou zatím uloženy na rožnovské faře.

„Podle všeho by měly být následně uloženy zpět do kopule kostela. Bylo by ale lepší, kdyby byly namísto nich do schránek uloženy kopie. Občas si totiž někdo na kostelní věž vystřelí. Našli jsme v ní vstřely i místa, kudy střely z věže pravděpodobně za války vylétly,“ uvedl ředitel Státního okresního archivu Vsetín Ladislav Baletka.