Předchozí
1 z 31
Další

ANKETNÍ OTÁZKY DENÍKU

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 

2. Koho byste u vás rádi pochválili či ocenili? 

3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Testování na koronavirus. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Lukáš Kaboň

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Stanislav Kolář, starosta Žlutavy

Stanislav Kolář, starosta obce Žlutava.Zdroj: archiv starosty

1. Z mého pohledu, jako starosty malé obce, se jeví jako větší problém především obavy o plnění termínů stavebních prací, které plynou z dotačních titulů. Co se týká života v obci, je to především dočasný stop společenských, kulturních a sportovních akcí, které se pravidelně konají v naší obci a nyní musely být zrušeny.

2. Chtěl bych především poděkovat a pochválit všechny občany, kteří se chovají ukázněně a důsledně dodržují všechna nařízení a doporučení. Dále bych chtěl velmi poděkovat všem dobrovolnicím, mladým maminkám, pracovnicím obecního úřadu a paní místostarostce za šití roušek pro občany naší obce. V neposlední řadě patří velký dík také občanům a drobným podnikatelům za bezplatné poskytnutí ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků.

3. Neodvažuji se a myslím si, že mi v této době ani zatím nepřísluší hodnotit něčí rozhodnutí. V této situaci se nacházíme všichni poprvé a všechny problémy se snažíme řešit tak, jak přicházejí. Hodnotit budeme moci, až to všechno skončí.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Edita Hrbáčková, starostka Sazovic

Edita Hrbáčková, starostka obce Sazovice.Zdroj: archiv starosty

1. Zatím jsme se nesetkali s problémem. Máme připraveny balíčky s ochrannými pomůckami do každé rodiny (1 litr desinfekce, desinfekční gel, 2 páry rukavic na osobu, 2 roušky na osobu). Z rozpočtu obce jsme zatím vydali 200 000 Kč. Zajišťujeme dovoz nákupů a léků pro seniory. Deset šikovných děvčat šije roušky, dodávali jsme i do domova důchodců na Burešově a Lukově. Každý týden zasedá krizový štáb obce a vyhodnocuje situaci.

2. Moc děkuji zastupitelům obce, pracovníkům technického zázemí obce, všem dobrovolníkům, kteří chystají balíčky, šijí roušky, připravují desinfekci, a nabídli nám pomoc při rozvozu a dovozu materiálu. Nesmím zapomenout na naše prodavačky. Holky, moc děkuji za nás za všechny. Děkuji také všem občanům obce, že dodržují nařízená opatření a přeji nám všem soudržnost a hodně sil k úspěšnému zvládnutí nelehké situace.

3. Sleduji od začátku postupy nejvyšších orgánů a myslím si, že vzniklou situaci se snaží řešit, jak nejlépe mohou.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Josef Hutěčka, starosta Březnice

Josef Hutěčka, starosta obce Březnice.Zdroj: archiv starosty

1. Nemožnost lidí se volně setkávat. Byly zrušeny všechny naplánované akce – kulturní i sportovní. Pro někoho je problém uzavřené pohostinství, pro jiného uzavřený sběrný dvůr, pro dalšího absence fotbalových zápasů… Pro rodiče je problém uzavřená škola a školka – teprve teď si uvědomují nelehké povolání učitelů – když si to vyzkoušeli na vlastní kůži. A s přibývajícím časem je ponorka stále větší. Spousta lidí byla zvyklá pravidelně navštěvovat kostel – to sice teď mohou také, ale pouze individuálně a bez přítomnosti na mši. Naštěstí otec Václav s věřícími komunikuje – i prostřednictvím internetu.

2. Mimo všech, kteří se aktivně zapojili do pomoci v nouzové situaci (šitím roušek, darováním materiálu, pomocí druhým …) bych rád ocenil všechny obyvatele naší obce za dodržování všech aktuálních pravidel a nařízení. A ty, které neopouští optimismus – a naopak jej ještě předávají ostatním – bych pochválil dvojnásob.

3. Zajíci se budou počítat až po honu. Je jednoduché někoho kritizovat, ale uvědomme si, že nikdo nepočítal, že by mohla tato situace nastat a navíc nabýt takových rozměrů. Myslím si, že v rámci možností dělá kraj co může, vláda zřejmě taky. Kopáním a kritizováním se ničemu nepomůže. Je potřeba se v této době semknout, vzájemně se podpořit a ne současný stav ještě zhoršovat pesimismem, pomluvami a vzájemným podrážením. Zkusme prosím být k sobě ohleduplní, pomáhat si, podporovat se, a to vše s úsměvem na tváři ?

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Jaroslav Němeček, starosta Pohořelic

Jaroslav Němeček, starosta obce Pohořelice.Zdroj: archiv starosty

1. Zatím u nás nevidím žádné problémy. Situaci jakž takž zvládáme. Ani naši starší obyvatelé nemají žádný problém. Všeobecně prozatím žádný opravdu nevidím.

2. Rád bych ocenil a pochválil všechny, co pomáhají. Ať už šijí roušky či třeba dělají dezinfekční prostředky. Také ty, kteří rozvážejí potraviny poté, co si je starší lidé zavolají a poprosí je. Rozvážku u nás zajišťují lidé přímo z obchodu. Rozvoz dělají zadarmo, lidé jim pouze zaplatí objednané potraviny.

3. Myslím si, že všichni dělají, co je v jejich možnostech. Nikdo neví, jak se situace bude dále vyvíjet. Kritizovat určitě nikoho nechci. Když někdo kritizuje, ať se postaví na místo těch, co rozhodují a udělá to líp. Sám by dotyčný nevěděl, co dělat. Podle mě kraj i stát zvládají situace v rámci svých možností.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Lubomír Doležel, starosta Fryštáku

Lubomír Doležel, starosta města Fryšták.Zdroj: archiv starosty

1. Nemyslím si, že je nějaký problém "materiálního" charakteru, lidé o sobě vědí a navzájem si pomáhají, jak kdo potřebuje, kdykoliv se současně mohou obrátit také i na radnici. Ovšem problém vidím v poskytování informací - jak aktuální praxe ukázala - z pohledu občana opravdu zásadních, což je v tuto chvíli počet nakažených v jednotlivých obcích. Totiž předpoklad úspěšného zvládnutí každé krizové situace spočívá podle mne především v kvalitní informaci, tedy v informaci situaci adekvátní, přiměřené, zrovna tak jakož i vhodně načasované.

2. V této situaci asi nelze vyzvednout jedince, třebaže většinou adresně víme, kdo a jak pomáhá. Důležité je, že jsme se jako lidé (národ i obec) jednoduše našli a víme, co máme a musíme dělat, že si nezištně pomáháme. Lze tedy pochválit všechny, kteří chápou, co opravdu tíživého prožíváme a co je nutné pro překonání nákazy bezpodmínečně udělat. Ať už je to šití roušek, zajištění nákupů bližním, míchání dezinfekce, materiální či finanční pomoc potřebným, a nebo - v uvozovkách - jen to, že jsme prostě všichni ukázněni a dokážeme se disciplinovaně přizpůsobit, i když nás to v každodenním životě osobním i profesním citelně omezuje.

3. Jisté výhrady mám, ale ne ke kraji. Ten do jisté míry může to, co mu umožní jeho nadřízené složky. Tady problém nevidím. Ten je spíše v tzv. vyšších patrech. Nyní však je potřeba veškerou energii soustředit v maximální možné míře na boj s koronavirem, a současně dobře sledovat, co se osvědčilo, a co ne. Všichni jsme totiž v úplně nové situaci, kterou nikdo v takovém rozsahu nezažil, nikdo tu nic dosud tudíž nemohl ani natrénovat. Až nákazu zkrotíme, můžeme se vrátit k hodnocení toho, co, kdy, kdo a jak měl konat či naopak…

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Jaromír Blažek, starosta Halenkovic

Jaromír Blažek, starosta obce Halenkovice.Zdroj: archiv starosty

1. Z pohledu vývoje pandemické nemoci COVID-19 asi nejistota, a to ve všech sférách života. Nejsme schopni předvídat, zda schválený rozpočet obce na rok 2020 splníme a vše zrealizujeme v termínu. Horší se podmínky u výběrových řízení, a to z nedostatku již tak slabých nabídek či nezájmu dodavatelů. Služby, které zajišťujeme pro občany mají skluz nebo jsou do odvolání zrušeny. Možná u nás nebudeme podle tradic slavit Velikonoce, poprvé v historii obce může být zrušena i Halenkovická pouť, zcela se zastavil společenský a kulturní život. Na to nejsme zvyklí, ale dá se to přežít. Jinak zatím nemáme žádné zásadní problémy ani s dodržováním pravidel a nařízení vydávaných vládou nebo krajem. Zásobování v našich obchodech je dobré, dokonce velmi dobré. Lidé jsou tolerantní a ohleduplní. Trápí mě ale myšlenka, že se lidé mohou dostat do existenčních problémů, ale snad i to s pomocí státu zvládneme vyřešit.

2. Určitě by to byli lidé v obci, na které jsme se v poslední době obrátili s žádostí o pomoc s šitím respiračních roušek. Nikdo, koho jsem oslovil, neřekl ne a stále přibývali další. Každá švadlena, střihačka, žehlička nebo distributor roušek do našich domácností si zaslouží osobní poděkování a určitě i ocenění. Věřím, že najdeme i jiný způsob, jak jim všem poděkovat. Za týden ušili přes 2500 roušek a necelé 2000 tisíce roznesli do schránek jednotlivých domů. Další, komu děkuji, jsou lidé, kteří nezištně pomáhají starším a nemocným lidem třeba s nákupy, vyzvedáváním léků apod. Těší mě, že z našeho života ještě nevymizela sousedská výpomoc. Vážím si všech, kteří pracují ve zdravotnictví, sociálních službách, bezpečnostních složkách státu a v obchodech. V neposlední řadě oceňuji i místní firmy, které nabídly pomoc a darovaly do naší školy, na úřad a do obchodů respirátory, dezinfekční roztoky a další materiál, a to ještě v době, když ho byl nedostatek. Také bych pochválil naše občany, že si uvědomili závažnost situace a stále dodržují zavedená pravidla.

3. Jasné je, že na takovou situaci, která je dnes u nás i ve světě se nelze připravit. Stát to v rámci možností a tlaků ze všech stran zvládá dobře, také kraj se snaží. Všichni jistě pracují, jak nejlépe dovedou. Myslím si, že i oni si zaslouží poděkování. Nemají to jednoduché a po skončení této situace to budou mít vyloženě těžké. Také obchodní politika jedné Evropy s výrobou všeho možného na východ od nás si dnes vybírá svou krutou daň. Samozřejmě se vždy najdou ti „správní odborníci na všechno“, kteří hned vědí, co a jak udělat lépe. Bohužel toto chování je staré jako lidstvo samo. Měli bychom si je zapamatovat, třeba jednou získají právo rozhodovat a uvidíme, jak se pak zachovají.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Radek Palán, starosta Lípy

Radek Palán, starosta obce Lípa.Zdroj: archiv starosty

1. Ještě před měsícem jsme netušili, co nastane a co všechno se změní. Plánovali jsme kompletní přestavbu dětského hřiště u budovy obecního úřadu a MŠ, připravovali výstavbu dalších parkovacích míst v obci. Chystali jsme výstavbu světelné křižovatky silnice I/49 s místní komunikací, těšili se na slavnostní otevření nově zbudované hasičské zbrojnice. Také na dvě divadelní představení v jarních měsících, pálení čarodějnic a jiné akce. V posledních týdnech se vše okolo obrátilo doslova vzhůru nohama a nyní řešíme věci zcela jiné. Věci, které jsme ani netušili, že mohou nastat. Takže nyní dokončujeme nedávno zahájenou výstavbu skladového zázemí na hřišti TJ Sokol, kde bude v lepších podmínkách uskladněno spoustu věcí a techniky, spojené s provozem venkovního areálu, tzn. travní sekačky, válce, hnojiva na trávník aj. A dál nevíme, co nastane v blízké době. S jakými prostředky můžeme počítat do budoucna.

Ochranné prostředky jsme si zajistili sami díky obětavým ženám, které zásobují nejen naše spoluobčany, rodiny, blízké, ale i různé organizace, zdravotnická zařízení apod. Dezinfekční prostředky jsme zajistili přímo u výrobce a budeme je rozdávat v nejbližší době hlavně našim seniorům, po obdržení další várky ji budeme dávat i ostatním rodinám. Nákupy do domu obstarají naši hasiči, kteří s nabídkou přišli více než před 14 dny. Nezbývá nám než vydržet a tuto těžkou situaci přestát.

2. Všechny, kteří pomáhají nám všem, abychom situaci lépe zvládali. To znamená výše jmenovaným "švadlenkám", jejichž roušky usnadňují pobyt venku i mezi lidmi nám všem, na úřadě, v sociálních zařízeních, zdravotnických službách. Všem, kteří přiloží ruku k dílu a nabízejí pomoc ostatním. Našim prodavačkám, které i přes nedostatek ochranných prostředků stále nabízejí v obchodě to nejnutnější, abychom neumřeli hlady a my nemuseli zbytečně jezdit mimo bydliště. V tomto směru máme stále co dohánět, někteří rádi cestují téměř denně do nedalekého Zlína, cesta je téměř zdarma a výběr nesrovnatelně větší. Někdy si říkám, co se musí stát, aby člověk vystačil se základními potravinami, zůstal doma a podpořil tak nakupováním místní obchod.

3. Mám dost roků, abych mohl říkat pravdu, občas i málo příjemnou. Nevím, jak odpovědět. Všechno, co jsme potřebovali, jsme si sehnali sami. Ušít roušku a vzápětí ji darovat někomu potřebnému vás určitě zahřeje u srdce, někomu jsme pomohli. Kdybychom jich měli tisíc, všechny bychom určitě rozdali. Jenže ušít ji dá mnohem víc práce, než když jich stroj vyrobí několik tisíc za hodinu. A kdo neví, kolik to dá práce, nedovede to ocenit a je schopen jich chtít po vás třeba deset. Dezinfekci jsme si také zajistili sami, začneme s její distribucí nejen do seniorských rodin, ale později i do rodin ostatních. Budeme rádi, když tyto základní ochranné prostředky dostanou ti, co je nejvíc potřebují. To znamená zdravotníci, záchranáři, prodavačky, ale i lidé, bez kterých to zkrátka nejde. Řidiči autobusů , pracovníci technických služeb, pracovníci a klienti domovů seniorů. A pak my ostatní, kteří zatím situaci zvládáme a zvládneme.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Hana Večerková, starostka Otrokovic

Hana Večerková, starostka města Otrokovice.Zdroj: archiv starosty

1. V současné době žádný velký problém nevnímám. Bezpečnost občanů je zajištěna. Lidé jsou zodpovědní, nosí roušky.

2. Oceňuji všechny, kteří jsou zapojeni do dobrovolnických činností, musím vyzdvihnout výbornou spolupráci pracovní skupiny krizového štábu a hlavně oceňuji zodpovědný přístup drtivé většiny našich občanů ke karanténě a nouzovému stavu. Děkuji všem zaměstnancům SENIORU, Charity a Naděje za nadstandardní péči, kterou věnují svým klientům. A také všem společnostem ve městě, které se s námi do boje s Coronavirem zapojily.

3. Doufám, že ano. S vedením Zlínského kraje a také s KHS jsme neustále v kontaktu, sdělování informací funguje. Jsem ráda, že vláda přistoupila poměrně rychle k rázným opatřením a že situaci s Coronavirem nepodcenila. Zásobování ochrannými pomůckami vázne, ale to je celostátní problém. Naštěstí jsme si díky obětavosti dobrovolníků a také ve spolupráci s různými společnostmi, pomohli sami. V současné době se rozjíždí i centrální zásobování od státu. Snad to nakonec všechno dobře dopadne a my se co nejdříve vrátíme k normálnímu, běžnému životu.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky

Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky.Zdroj: archiv starosty

1. Po prvotním nedostatku ochranných a dezinfekčních prostředků nám v současné chvíli nejvíce chybí informace o počtu případných nakažených v našem městě, abych mohla z pozice starostky občany uklidnit. Mezi lidmi totiž cítím značnou nejistotu. A možné fámy, které se šíří, jim na klidu nepřidají.

2. Ráda bych v našem městě pochválila všechny švadlenky, které ochotně a pilně šily roušky, a dobrovolníkům, kteří je roznášeli potřebným. Poděkování určitě směřuje i zdejší charitě za rozvoz nákupů pro seniory a všem dalším pomocníkům, kteří se stále dobrovolně hlásí. Vnímáme, že je mezi lidmi silné sepjetí a solidarita, že si umíme i v časech zlých pomáhat. A v neposlední řadě patří dík všem občanům za to, že dodržují opatření, která s sebou tato nelehká situace nese. Je to důležité pro zdraví nás všech.

3. Za daných okolností a v dané situaci se podle mě představitelé vlády zachovali nejlépe, jak mohli. Opatření, která byla přijata, podle všeho zmírnila masivní šíření nemoci. U Zlínského kraje kladně hodnotím, že přistoupil k informování starostů ORP prostřednictvím pravidelných videokonferencí a zveřejňováním údajů pro občany kraje.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Marian Ležák, starosta Luhačovic

Marian Ležák, starosta města Luhačovice.Zdroj: archiv starosty

1. Situace ve městě i v celém okolí ORP je stabilizovaná a nyní je potřeba především udržet lidem práci. Současná opatření mají částečné dopady na všechna odvětví průmyslu, ale sektor cestovního ruchu a lázeňství je zasažen ze 100 %. Proto je nyní naším hlavním problémem získat podporu na udržení zaměstnanosti a zamezit hromadnému propouštění.

2. Velké poděkování patří všem ochotným jednotlivcům i organizacím za solidaritu a snahu o pomoc ostatním. Je jich tolik, že je tady nedokážu všechny vyjmenovat. A to je úžasný obraz naší společnosti.

3. Jsme v úzkém kontaktu s vedením kraje a aktuálně řešíme právě problematiku zaměstnanosti a dopadu opatření na náš region. Vedení kraje situaci zvládá velmi dobře.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě?
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště

Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.Zdroj: archiv starosty

1. Jako ORP rozdělujeme zdravotníkům a sociálním službám materiální pomoc státu. Chybí nám lepší informovanost a koordinace dodávek pomoci ze strany kraje.

2. Bez výjimky oceňuji všechny občany města, kterým situace není lhostejná a chrání zdraví svoje i zdraví ostatních. Mimořádně si cením nejvyššího nasazení ze strany zdravotníků, policie, hasičů, strážníků, zaměstnanců města, prodavačů či technických služeb a všech dobrovolníků, kteří všichni pracují na pokraji svých sil.

3. Není stát, kraj ani okres, který by byl dokonale připraven na pandemii, přesto se domnívám, že poměrně drakonická opatření, plošně zavedená vládou na území ČR, přinesou v boji proti nákaze úspěch. Za naprosto nezvládnutou považuji expedici materiální pomoci směrem ke zdravotníkům a sociálním službám, a také otázku řešení epidemiologických opatření v oblasti péče o seniory. Uvítal bych rovněž rychlejší a lepší pomoc státu firmám a podnikatelům.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Ferdinand Kubáník, starosta Uherského Brodu

Starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník.Zdroj: archiv starosty

1. V současné době je největší problém vysoký výskyt lidí s koronavirem v našem městě. Jsme na tom nejhůře z celého Zlínského kraje. Počet nakažených během několika málo dnů stoupl na více než 40. Museli jsme proto přijat rychlá opatření, která spočívají zejména v dezinfekci bytových domů na celém území města a ve všech prodejnách s potravinami. K dezinfekci nejvíce postižených bytových domů byli povoláni také profesionální hasiči, kteří zásah provedli během jednoho dne velmi dobře. Nechci to zakřiknout, ale dle výsledků se mi zdá, že ta opatření zabírají.

2. Chci poděkovat všem, kteří dodržují hygienická pravidla. Dále děkuji všem dobrovolníkům a firmám za obrovskou míru solidarity, kterou v těchto dnech projevili. Ať už se jedná o šití roušek, nákupy pro seniory nebo poskytnutí darů či ochranných pomůcek. A samozřejmě zvláštní poděkování patří všem zdravotníkům, lékařům, záchranářům, prodavačkám, hasičům, policistům, pracovníkům v sociálních službách, kteří v této době nesmí vypnout a musí být k dispozici.

3. Největší požadavek je nyní na zajištění ochranných prostředků jako jsou respirátory, jednorázový oděv, rukavice a dezinfekce, kterých je stále nedostatek. Ta tvrdá opatření jsou na místě, abychom nedopadli jako např. v Itálii a jiných zemích. Teď se však z toho musíme rychle dostat a začít se vracet k normálnímu životu. To znamená postupně opouštět tvrdé restrikce, jinak to bude mí obrovský dopad do zaměstnanosti, ekonomiky a sociálního blahobytu. Kraj v této chvíli jenom rozděluje to, co mu přidělí stát a hraje důležitou roli v koordinaci přijatých opatřeních mezi Krajskou hygienickou stanicí a jednotlivými městy. Tím chci říct, když jsme potřebovali jako město pomoc, tak jsem se obrátil na hejtmana Jiřího Čunka a ten okamžitě nabídl městu pomoc s dezinfekcí. Dále kraj dohlíží na činnost všech krajských nemocnic z pozice připravenosti a dodržování pandemického plánu. Je však třeba si tímto projít, protože po boji je každý generál.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Petr Viceník, starosta Bojkovic

Starosta obce Bojkovice Petr Viceník.Zdroj: archiv starosty

1. Jako největší problém v Bojkovicích vidím teď stále čilý ruch zejména starších spoluobčanů na ulici i v obchodech.

2. Rád bych pochválil všechny občany a firmy, které pomohly městu s rouškami, respirátory, ochrannými štíty a desinfekcí. Pro tuto chvíli jsme snad v Bojkovicích soběstační a připraveni na jejich použití. V koutku duše doufám, že to nebude potřeba.

3. To, že stojíme před výzvou, která tady strašně dlouho nebyla je jasné, ale k této otázce se nebudu s dovolením vyjadřovat.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Josef Bazala, starosta Starého Města

Starosta Starého Města Josef Bazala.Zdroj: archiv starosty

1. Osobně si myslím, že v této době je samozřejmě nejdůležitější ochránit zdraví spoluobčanů. S nouzovým stavem si pak samozřejmě musíme klást otázku, jaké budou dopady na ekonomiku a tím samozřejmě i na obecní a městské rozpočty. Máme v letošním roce naplánovány mnohé investiční akce, které bychom rádi dokončili. Ať už je to výstavba kluziště, zateplení základní školy nebo domu s pečovatelskou službou nebo rekonstrukci některých vybraných ulic. Možná bude nutné pomoci některým podnikatelům a živnostníků, aby udrželi své profese a podobně.

2. V současné chvíli bych rád ocenil všechny lékaře, policisty, hasiče, zdravotní sestry, pracovníky sociálních služeb a prodavačky, za to, že bojují v první linii. Dále všechny občany, kteří se zapojí do šití roušek, nakupují seniorům, ale také těm, kteří respektují nařízení vlády.

3. Pokud se týká pandemie, tak na takovouto výjimečnou situaci lidstvo nebude nikdy dostatečně připraveno. Asi nikdo nepředpokládal, že bude potřeba tak velké množství ochranných prostředků a dalšího vybavení a to nejen u nás, ale vlastně v celém světě. Proto nebyl nikdo připraven. Zpočátku vláda hodně improvizovala a přijala velmi tvrdá opatření. Přesto, mnozí spoluobčané brali situaci na lehkou váhu. Postupně však docházelo ke koordinaci jednotlivých kroků a nařízení vlády a krajů začalo dávat smysl. Myslím si, že se situace v současné době dostává pod částečnou kontrolu. Mnohé nedostatky vlády zachraňovali především zdravotníci, hasiči a dobrovolníci, kterým musíme být velmi vděčni a slova díků nestačí. Velmi si vážím všech, kteří se do boje s pandemií zapojili. Co však bude asi velmi těžké a co nás čeká, je rozhýbat ekonomiku a to tak, aby co nejvíce lidí mělo práci. Zde bude nutná pomoc státu, krajů a pravděpodobně i obcí.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Antonín Popelka, starosta Strání

Starosta obce Strání Antonín Popelka.Zdroj: archiv starosty

1. Největším problémem je jednoznačně zatím situace kolem epidemie, která omezuje velkou část společenského  dění. Kulturní a sportovní život se zastavil . Obec například provozuje hotelovou a restaurační činnost, kde máme dopředu na rok a půl zamluvené svatby a jubilea. V současnosti posunujeme  nebo rušíme termíny. Jsme pohraniční obcí a to dělá našim lidem další problémy, protože nemohou na druhou stranu hranice za rodiči, nebo chalupu, ale hlavně  za prací. Dále jsme zavaleni dotazy kolem přejezdu hranicí se Slovenskem. Ztěžuje nám to stále se měnící nařízení , na které co se týče ČR umíme odpovědět, ale z druhé strany nemáme relevantní přístup k informacím. Slovensko nařídilo nejpřísnější omezení ze všech zemí EU.

2. Ocenil bych všechny občany, kteří dodržují nařízení, abychom se této nepříjemné situace co nejdříve zbavili. Dále všechny, kteří se zapojili např. na šití roušek, pomoci k rozvozu jídla, nebo léků starším občanům.

3. Jsme v situaci, na kterou nebyl nikdo připraven, po boji bude moc generálů. Teď je důležité abychom dodržovali již stanovená pravidla a snažili se postarat o své občany, kteří jsou nejvíce ohroženi. Výhoda z volného cestování nám teď ukázala tu duhou stranu, se kterou se už bude muset  počítat. V SSHR (Státním skladu hmotných rezerv) už budou po těchto zkušenostech vědět co skladovat a v jakém množství.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Rudolf Bernát, starosta Horní Bečvy

Starosta Horní Bečvy Rudolf BernátZdroj: archiv starosty

1. Největším problémem je nejistota dalších dnů, je proto jasné, že se snažíme být připraveni na zhoršení situace. Jako problém vidím dlouhé dodací lhůty pomůcek či desinfekcí a jejich mnohdy přemrštěná cena. Problém je i dovybavení našich dobrovolných hasičů, kteří vyjíždějí k dopravním nehodám, zde musíme improvizovat. Víkendovým problémem je i „cůrání“ chatařů či „rekreantů“ po obci přes zákaz volného pohybu.

2. Chválím především naše občany, k opatřením přistupují zodpovědně a s pokorou. Před námi jsou další dny a týdny boje s neviditelným nepřítelem. Upřímně děkujeme a jsme vděční všem těm, kteří jsou za nás v první linii, prodavačky, lékaři, sestřičky, lékárníci, hasiči, policisté či pracovníci soc. služeb. Jsou zárukou toho, že náš boj bude úspěšný. Bez nich bychom zde měli anarchii. Dále bych rád vypíchl zdejší nákupní uzel – Coop Jednotu, která nám díky šikovným prodavačkám pomáhá v distribuci ochranných pomůcek a důležitých informací pro občany.

3. Každý dělá maximum, vláda, kraj, obce. Nacházíme se v ojedinělé situaci, na kterou nemáme detailní manuály, takže taktiku boje s koronavirem bych vojenskou terminologií přirovnal k průzkumu bojem. Malé obce nedostávají významnou metodickou a ani materiální pomoc od nadřízených orgánů, každá obec to řeší po svém. Jsme v situaci, kdy je nutno táhnout za jeden provaz a energicky konat i s rizikem možných chyb. Na ryze věcnou debatu, co se mělo udělat lépe, bude dost času až po vyřešení krize. Generálů bude dost.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Lubomír Vaculín, starosta Zubří

Starosta zubří Lubomír Vaculín.Zdroj: archiv starosty


1. Největší problém je situace sama. Omezení, která přináší pandemie obecně pro všechny spoluobčany.

2. Všechny spoluobčany, kteří se chovají zodpovědně a dodržují přijatá omezení. Kteří vnímají vážnost stávající situace a zároveň nepodléhají panice. A také si zachovávají smysl pro humor, například rouška na soše našeho zubra při vjezdu do města. A také bych ocenil skupinu dobrovolníků, kteří zorganizovali akci „Roušky pro Zubří“, do které se zapojila řada naších žen v čele s Martinou Cabákovou a našily celkem více jak pět tisíc roušek. Za to dík.

3. Myslím si, že situaci zvládáme dobře. Je to situace, kterou z nás ještě nikdo nezažil. Vždy se najdou nějaké chybičky, ale když se musíte rozhodnout, tak až čas ukáže, zda to bylo to nejlepší rozhodnutí. Celá ta situace je jako ve snu, čekáte, kdy se probudíte, nebo vám někdo zatelefonuje a sdělí „cvičení skončilo“…

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Jiří Růžička, starosta Vsetína

Starosta Vsetína Jiří Růžička.Zdroj: archiv starosty

1. Stále pociťujeme nedostatek respirátorů, roušek a desinfekcí. Na radnici máme sběrné místo, kde lidé nosí svépomocně šité roušky, a ty distribuujeme dále do sociálních služeb, seniorům a jiným ohroženým skupinám. Dalším problémem budou škrty v rozpočtu, již nyní se nad nimi musíme zamýšlet…

2. Chci pochválit především dobrovolníky. Ať ty, kteří šijí roušky, nebo ty, co se hlásí, aby mohli pomáhat seniorům s nákupy a vyzvedáváním léků nebo se nasazují v dalších oblastech. Je jich hodně a za jejich pomoc jim moc děkuji.

3. Systém řízení v nouzovém stavu spočívá v tom, že vykonáváme pokyny, kterých se nám dostává od vlády, potažmo kraje. S Krajským úřadem Zlínského kraje jsme v každodenním kontaktu buď telefonicky, nebo prostřednictvím videokonferencí, kde jsou krizoví manažeři a starostové všech obcí s rozšířenou působností informováni o situaci a diskutujeme také dotazy a problémy, které aktuálně řešíme. Práci krajského úřadu hodnotím kladně.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře? 

Vojtěch Zubíček, starosta Kateřinic

Starosta Kateřinic Vojtěch Zubíček.Zdroj: archiv starosty
1. Naprosto zásadní bylo zajistit informovanost co největšího počtu občanů. Dodnes si ještě nejsme jisti, jestli všechny potřebné informace došly opravdu ke všem, ale doufáme, že ano. Z počátku bylo složité zajistit koordinaci všech těch, kteří chtěli pomoct a kteří pomáhali. Bylo důležité uvědomovat si, proč vše vlastně děláme! Že i při tom, jak lidé pomáhají se setkávají a vir se může potencionálně šířit. Díky Pánu Bohu se takto nestalo!

2. Obrovský dík patří zejména všem našim učitelům z MŠ a ZŠ, kteří po online vzdělávání a individuální výuce, pilně šili a šijí ochranné roušky. Stejně tak děkujeme všem maminkám a babičkám, které převzaly roli pedagogů a rovněž se aktivně zapojují zejména do výroby roušek. Veliký dík patří také našim dětem, které se chtějí vzdělávat i přes to, že jsou doma. Jednoznačně musíme zmínit paní prodavačky v našich obchodech, které se denně snažily občanům zajistit všechno potřebné i přes to, že neměly adekvátní ochranné pomůcky a že zajistily efektivní distribuci ochranných roušek. Díky patří našim hasičům za distribuci desinfekce a všem, kdo se jakkoliv aktivně zapojili do pomoci. Všem občanům, patří díky za dodržování zavedených pravidel!

3. Jsem zcela přesvědčen, že každý činil, v rámci svých možností, vše proto, aby se nám společně podařilo zamezit nekontrolovanému šíření viru. Jsme opravdu vděčni, že naše vláda přistoupila k potřebným opatřením v pravý čas. Jen díky tomuto, jsme se zatím vyhnuli úmrtím v řádech tisíců, jak tomu je jinde ve světě.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře? 

Miloš Konečný, starosta Kladerub

1. Zajištění ochranných prostředků pro obyvatele, materiál na šití roušek a dezinfekce.

2. Především švadleny za ušití roušek a všechny občany za dodržování vládních předpisů .

3. Myslím si, že kraj i stát zvládají i přes počáteční zmatky krizovou situaci dobře.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře? 

Milan Daňa, starosta Liptálu

Starosta Liptálu Milan Daňa.Zdroj: archiv starosty

1. Těch problémů bylo doopravdy hodně, ale nejvíce jsme se potýkali s tím, že se jedná o úplně novou krizovou situaci. Za ty roky, co jsem už na obci, jsme zažili mnoho těžkých chvil, ale toto je úplně něco nového. Hlavně na začátku, když bylo ještě málo informací, to bylo doopravdy náročné. Další problém vidím v nedostatku informací ohledně uskutečněných testů v obci, ve vztahu k nařízeným karanténám, ale také informace o pozitivních výsledcích testů. Tyto informace starostové nedostávají a to si myslím, že není správně. Mnoho opatření by se totiž od těchto informací mohlo odvíjet.

2. Všichni si zaslouží poděkování, protože se lidé k této situaci postavili velmi dobře. V dnešní době to totiž nemá jednoduché nikdo. Koronavirus nám všem výrazně zasáhl do života a i přes toto neviditelné nebezpečí se našlo mnoho dobrovolníků, kteří chtěli pomáhat. Také firmy se snaží co se dá, i když mají svých problémů až na hlavu.

3. Toto je velmi těžká otázka. Samozřejmě s odstupem času je vidět, že některé situace mohly být řešeny jinak, ale na druhou stranu se doopravdy potýkáme se situací, kterou jsme nikdy nezažili. Mým přáním je, aby to bylo co nejdříve za námi a život se mohl pomalu vracet do starých kolejí.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře? 

Petr Laštovica, starosta Hošťálkové

Starosta Hošťálkové Petr Laštovica.Zdroj: archiv starosty

1. Všichni jsme se ocitli ve velmi vypjaté a náročné situaci. Takže asi jak všem ostatním občanům i orgánům krizového štábu chyběli v obci Hošťálková základní ochranné pomůcky a desinfekce.

2. V obci se neuvěřitelně rychle rozjela manufaktura šití roušek. Zhruba 50 lidí pere a žehlí látky, stříhá a následně šije. Za to všem z celého srdce moc děkuji. Obchody, úřad, hasiči, pošta, zdravotnické zařízení a hlavně senioři jsou těmito rouškami neustále zásobeni. Všichni naši občané, si můžou v těchto institucích roušku zdarma vyzvednout. Cením si i mimořádné spolupráce z okolními obcemi. Naše vztahy byly vždy na vynikající úrovni, ale v době krize dostaly nadstandardní rozměr. Důkazem je společné zajištění dostatečného množství desinfekce pro každou domácnost v regionu obcí HoKaRa už v počátcích krizového stavu.

3. Ano. Dnešní situace je naprosto nestandardní a všichni se učíme za pochodu. Nicméně orgány veřejné správy a občané získávají celkem jasné a aktuální instrukce a nařízení. Jsme na to hrdý a věřím, že to společně zvládneme.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře? 

Tomáš Kocourek, starosta Zděchova

Starosta Zděchova Tomáš Kocourek.Zdroj: archiv starosty

1. Myslím že vše v naši obci probíhá v klidu a daří se nám řešit všechny požadavky ze strany občanů.

2. Především šikovné ženy v naši obci, které šily a stále šijí roušky a také ty které pomáhají v sociálních službách a pak všechny naše občany, za jejich trpělivost a dodržování pravidel.

3. Myslím že čelíme něčemu co nikdo nikdy neřešil a tak nejsou k dispozici postupy jak to řešit. Dle mého názoru to zatím zvládají dobře.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře? 

Martin Žabčík, starosta Ratiboře

Starosta Ratiboře Martin Žabčík.Zdroj: archiv starosty

1. Zásadní bylo pomoci zdravotnímu středisku, lékárně, poště a prodejnám potravin zvládat nápor občanů v prvních dnech po zavedení hlavních opatření. Zejména obchody měly velký problém s náporem zákazníků, doplňováním zboží a koordinací vstupu do prodejen. S pomocí obecních zaměstnanců a hasičů se povedlo situaci rychle stabilizovat.

2. Vedle prodavaček, lékařů, lékárnic a pošťaček bych ocenil všechny občany Ratiboře za ohleduplnost, pospolitost, dodržování nařízení a ochotu pomoci.

3. I přes několik kotrmelců stát situaci zvládá a opatření pomohla pandemii razantně utlumit. Problémem pořád zůstává malá informovanost starostů! Starostové jsou součástí krizového řízení a v případě epidemie zůstali na všechno sami s minimálními informacemi. To bychom se měli snažit do budoucna změnit.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře? 

Vladimír Místecký, starosta Poličné

Starosta Poličné Vladimír Místecký.Zdroj: archiv starosty

1. Pokud pominu současnou situaci, která je plošná a řešíme ji všichni pak jsme měli dvě situace které se udály navíc. První velmi nepříjemná situace nastala po napadení počítačové sítě. Ztratili jsme data a téměř vše co bylo umístěno na serveru. Každý si uvědomí co to pro obec znamená. V současné době situaci řešíme s Policií ČR a Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Doufám, že se podaří najít šifrovací klíč. Další nepříjemnou situaci jsme zažili minulý pátek, kdy došlo v noci k požáru rodinného domu. Chci poděkovat všem jednotkám, které se podíleli na zásahu za profesionální přístup, díky kterému se podařilo část domu zachránit. Celá rodina byla umístěn v krizovém domku, který máme opraven a přichystán pro tyto situace.

2. Dík za zvládání situace patří všem občanům za vstřícnost k potřebným sousedům a respektování všech nařízení. Zvlášť chci poděkovat p .Fojtíčkovi -starostovi z Bystřičky, který zajistil dezinfekční prostředky nejen pro svou obec ale nabídl je širokému okolí v době kdy nebyly k dispozici. Dále paní ředitelce Mlékáren ve Valašském Meziříčí MVDr Novotné za zajištění obalů na dezinfekci ve kterých jsme ji předávali občanům. Nutno podotknout, že vše se odehrávalo v neděli. V pondělí byla od rána dezinfekce k dispozici.

3. Jsem přesvědčen, že všechny orgány státu a krajů dělají všechno nejlépe jak umí.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře? 

Radim Holiš, starosta Rožnova pod Radhoštěm

Starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš.Zdroj: archiv starosty

1. Celkové nastavení nového dodržování opatření na začátku sebou přineslo problémy ve vybavenosti, přizpůsobení se novým hygienickým návykům a vyrovnání se s řadou omezení. Ty jsem vnímal, že naše lidi trápili nejvíc. Vše zvyšoval strach o to co příjde, co bude další dny. Lidé se opravdu začali chovat jinak, tlak na ně byl enormní. Chtěli jsme udržet, co nebylo nařízeno, vše otevřené. Byli jsme jedno z posledních měst, které zavíralo mateřské školy a to v době, kdy jejich obsazenost klesla pod 5 procent. Nyní po měsíci, po tzv první vlně je město stabilizované, lidé se naučili s námi společně sdílet mnohem rychleji informace. Mnohem rychleji reagovat. Za náš krizový tým můžu říci, že Rožnov opět ukázal, že krize umíme. Omezení má podstatný vliv nejen na rušené akcí ve městě, na chod řady firem a soukromníků. Uvidíme, jak se bude doba omezení prodlužovat, co se bude dít. V hodnocení dopadů musíme být zatím opatrní. Chápu, že pro řadu soukromníků je to velmi těžká zkouška. Na odlehčení ještě dodám, že velká zkouška je to i pro rodiče. Litoval jsem řadu, kamarádů s menšími dětmi, kteří doslova bojovali s učivem ze základní školy a museli si zachovat důstojnou roli rodičů ve všech těch převodech jednotek, procentech, vyjmenovaných slovech… Nervy to určitě jsou, ale všem za to, že se s tím perou držím palce. Tady mě zachránilo, že moje děti už jsou na vysoké a střední škole.

2. Tak to by byl dlouhý seznam, a nerad bych na někoho zapomněl. Jsem na všechny hrdý. Od občanů, dobrovolníků, firem, kolegů z vedení a krizového štábu, městskému úřadu, městské polici, našich hasičů, ale i řady zastupitelů. Ti všichni ať už dodržováním, přímým podílením se na pomoci a výkonu nebo jen podporou a vystupováním, přispěli k tomu, co jsem už říkal, že jsme to zvládli. A to jsme byli první město, které ve Zlínském kraji mělo pozitivně testovaného člověka, a dnes jsme jako město tři týdny bez nově nakaženého. To je společný úspěch nás všech. Přispěli jsme ke zpomalení a to výrazně. Velký dík patří ještě lidem ze záchranky, lékařům z polikliniky, na začátku to pro ně nebyly lehké chvíle. Ale dali jsme to. Bereme to jako výzvu.

3. Každý musí uznat, že přijatá opatření měla úspěch ve zpomalení nákazy. Nedošlo a já doufám, že ani nedojde na situace, které jsme viděli v jiných vyspělých státech. Vláda se rozhodla dobře a lidé pochopili , že to není sranda. Problémy byly, jsou a budou. Vedu debaty s lékaři, lidmi, stále se to hodnotí. Já sám jsem slyšel od kamarádů lékařů ještě v lednu informace o tom, že to je lehčí chřipečka a že civilizovaná země to nepozná. A potom co se začalo dít v Itálii mi ti samí lékaři říkali, že vláda nechává umírat lékaře v první linii… Jen si pokládám otázku a tady zatím ty informace nemám, přece té vládě museli radit i odborní lékaři, a ta nějak reagovala. Proto říkám, vládní opatření a následná omezení bylo to nejlepší řešení, jak nás na tuto situaci připravit. A teď je třeba být proaktivní a přes nové pobídky a investiční záměry ty ztracené chvíle dohnat. To ukážou následující týdny, jestli i to co přijde vláda zvládne. Kraj má u nás všechny hlavní nemocnice mimo Valašského Meziříčí. Jsme připraveni na případné těžší chvíle, to je dobře, to nám dává klid. To je to nejdůležitější. Rád bych, aby kraj v této době našel odvahu a začal automaticky a pravidelně zveřejňovat počty nakažených na jednotlivá města. Přispěl tak ke změně uvažování lidí. Lidé to pak vezmou jako každodenní informaci a postupně se tak s virem budeme učit žít. Nebudeme se ho jen bát. Já věřím v to, že my se s tím virem vyrovnáme a tím ho rychleji překonáme. I za cenu, že budeme muset ubrat svého pohodlí. To za to, ale stojí.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře? 

Robert Stržínek, starosta Valašského Meziříčí 

Starosta města Valašské Meziříčí Robert Stržínek.Zdroj: archiv starosty

1. Zabezpečit dostatek ochranných pomůcek pro klíčové organizace města a naše seniory

2. Všechny ty, kteří nám pomohli tento zásadní problém vyřešit. Místní firmy, dobrovolníci, pracovníci v soc. službách, městská policie, zaměstnanci úřadu a mnozí další

3. Spousta věcí skřípe a nefunguje tak, jak bych si představoval, nicméně jsem přesvědčen o tom, že se všichni snaží dělat maximum. Sám to vidím při každodenním rozhodování Bezpečnostní rady města a Krizového štábu. Děláme maximum abychom ochránili naše obyvatele, ale možnosti jsou omezené. I tak si ale troufám říci, že se situace zlepšuje a chci moc poděkovat všem, kteří pomáhají.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Jaroslav Němec, starosta Kroměříže

Jaroslav Němec, starosta Kroměříže.Zdroj: archiv starosty

1. Obecně vzato, trápí nás samozřejmě hrozba nákazy koronavirem a život nám všem znepříjemňují všechna opatření, která kvůli zamezení šíření viru byla přijata. Chtěl bych občanům ještě jednou poděkovat za to, jak trpělivě všechna omezení snášejí. Hodně v těchto dnech myslím na osamělé lidi, hlavně na seniory, kteří nemohou ven a opatření na ně dopadají velmi tvrdě. Myslím i na děti, kterým scházejí kamarádi, i na jejich rodiče, kteří se po práci mění v učitele. Myslím na všechny obětavé a dobrosrdečné lidi, kteří v této těžké situaci pomáhají, na švadlenky, které šijí roušky, na dobrovolníky, kteří pomáhají s nákupy seniorům, na lidi, kteří povzbuzují ostatní a šíří v této nelehké době dobrou náladu, a v neposlední řadě na všechny občany v takzvané první linii, kteří se starají o to, aby fungovalo zdravotnictví a alespoň nezbytné služby - na lékaře, zdravotní sestry, členy složek integrovaného záchranného systému, ale i na prodavačky a na další lidi.

2. Odpověděl jsem vám vlastně už v závěru první otázky. Pochvalu si zaslouží každý, kdo udělá něco navíc, kdo pomáhá a pracuje pro druhé lidi.

3. Po bitvě je každý generál. Některé chyby státu a kraje jsou pochopitelné, jiné méně. Mám pocit, že jsme na pandemii takového rozsahu nebyli dostatečně připraveni. Myslím tím především to, že stát ani kraj nezajistil dostatek ochranných pomůcek zejména pro lékaře, zdravotníky a pro sociální služby. Pomáháme si sami, jak se dá. A jsem rád, že lidí ochotných podat pomocnou ruku je u nás v Kroměříži hodně.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Roman Hoza, starosta Hulína

Roman Hoza, starosta Hulína.Zdroj: archiv starosty

1. Ty nejhorší problémy s nedostatkem ochranných prostředků pro občany jsme zdárně s pomocí dobrovolníků zvládli. Šilo více než třicet lidí, kteří se vzájemně i s radnicí domlouvali a pokrývali potřebu praktických a dětských lékařů, lékárníků, pracovnic sociálních služeb a prodavaček v prodejnách ve městě. Prováděli také rozvoz přímo do domácností a vyvěšovali ušité roušky na takzvané rouškovníky, věšáky, ze kterých si mohli kolemjdoucí podle potřeby odebírat. V současnosti je největší problém dodržování pokynů a omezení. Lidé by se rádi dostali například na hřbitov, ale vzhledem k tomu, že by zde mohlo docházet ke kumulaci osob a zejména seniorů, necháváme hřbitovy zavřené.

2. Moc bych chtěl pochválit všechny dobrovolnice, které šily roušky a postupně zásobily snad celé město, a to včetně našich místních částí. Poděkovat chci panu Stanislavu Peřinkovi, který nám dodal přes 5000 polotovarů, nastřihaných roušek připravených k sešití. Dále dobrovolníkům za rozvážku nákupů a léků seniorům, které prostřednictvím zvláštního telefonního čísla a mailu z radnice zprostředkováváme s majitelem Večerky Hulín, panem Perdykulou. Těch aktivních se snahou pomáhat je velké množství a jsem rád, že u nás převažují.

3. Už od začátku celé krize bylo zřejmé, že na obce se vládní pomoc nedostane, a také to tak je. Co si neseženeme sami, nemáme. Mechanismy vyplývající z krizového zákona nefungují směrem k malým obcím doteď. Kraj nám dnes nabídl možnost nákupu dezinfekčních prostředků, když už jsou běžně dostupné, ale aspoň to. Obec s rozšířenou působností a její krizový štáb nás dosud také nekontaktovala. Je to bohužel důsledek nerespektování krizového zákona už počátku vyhlášení nouzového stavu. Krizové řízení v obecné rovině je dlouhodobě podceněné, neřešené, kompetence nejasné. Připravenost na krizové situace kromě povodní je nulová po organizační i materiálně technické stránce. Bude s tím potřeba něco vzápětí po ukončení trápení s tím blbým virem udělat. Mohou vzniknout totiž mnohem složitější a nebezpečnější situace, kdy nemusí fungovat infrastruktura v širokém slova smyslu a ty s podobným způsobem krizového řízení, který jsme předvedli teď, nejsme schopni zvládnout zcela určitě.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Zdeněk Pánek, starosta Bystřice pod Hostýnem

Zdeněk Pánek, starosta Bystřice pod Hostýnem.Zdroj: archiv starosty

1. Situace v Bystřici pod Hostýnem asi kopíruje problémy všech ostatních pověřených obcí - od počátku nouzového stavu sháníme ochranné a desinfekční prostředky pro naše občany a pracovníky v první linii. Vyčíslujeme náklady a chystáme úpravy městského rozpočtu. Už nyní víme, že některé plánované investiční akce nebudeme realizovat. A v neposlední řadě doufáme, že situaci zvládnou i naše firmy a bystřičtí podnikatelé. 

2. Zdravotníkům a záchranným složkám se děkuje denně a já se určitě přidávám. Zároveň bych ale rád zdůraznil, že poděkování patří mnoha dalším lidem. Od kolegů na úřadě, kteří tady se mnou dnes a denně řeší nové situace, a občany informují všemi komunikačními kanály, včetně nového mobilního rozhlasu. Přes prodavače, doručovatele a ošetřovatele, až po všechny obětavé občany, kteří nedostatek roušek vyřešili vlastní iniciativou a významně nám pomohli zajistit jejich distribuci mezi potřebné. A pak jsou tu desítky dalších lidí, kteří nabídli svou pomoc starším a ohroženým občanům. Firmy, které operativně začaly šít roušky. A velké poděkování patří i všem občanům, kteří respektují nouzová opatření a pomáhají nám situaci zvládnout.

3. Záleží na úhlu pohledu. Každopádně si myslím, že teď není vhodný čas na to někoho kritizovat. Věřím, že každý dělá, co může, a jestli to bylo nebo nebylo dostačující, si můžeme rozebrat, až bude krize za námi.Teď bychom měli soustředit síly na konstruktivní řešení a zvládnutí pro nás všechny nové a zcela mimořádné situace.