Té předcházely diskuse místních obyvatel, mnozí se stavbou nesouhlasili.

„Někteří lidé ze začátku protestovali, prý na co kostel, a proč ho máme stavit u cesty, že kostel má být na kopci. Ale nakonec i ti, kdo byli proti, přispěli na jeho stavbu. Místní sem chodí, nechávají si tu křtít děti, mají tu svatby, dělají se tu pohřby,“ popisuje kostelnice Jiřina Masařová.

„Je tu jedna farnost Horní Lhota, ale spadají do ní tři obce, obě Lhoty i Sehradice. Všichni jezdili do kostela v Horní Lhotě. V neděli si neměli kde sednout, doprava byla složitá. Nakonec se rozhodlo, že se postaví kostel tady. Téměř každou neděli tu máme plno. Minulý týden tu byla svatba a bylo tu dvě stě padesát lidí,“ vypočítává její syn Dominik, který se na stavbě významně podílel jako dobrovolník.

Dolní Lhota leží v údolí Horní Olšavy na úpatí Bílých Karpat. Snímek z 10. srpna 2021.
V Dolní Lhotě vysazovali trnky, aby lidi nepálili kořalku z obilí

Místní nejenže podpořili stavbu této sakrální budovy finančně, ale také se podíleli nezištnou pomocí, kdy přiložili ruku k dílu.

„Odborné firmy dělaly pilíře, železobetonové zdi ve výškách a střechu, jinak jsme si kostel stavili skoro sami. Místní kopali i základy, řemeslníci z okolí nám dávali lepší ceny. Lidé se skládali třeba na okna, tři zaplatili jedno, nebo si rodina koupila jedno zastavení z křížové cesty,“ připomíná.

Součástí kostela, jehož autorem je architekt Jaroslav Meluzín ze Zlína, je i pastorační centrum, kde se vyučuje náboženství, a konají se přednášky. Kostel tvoří dominantu centra Dolní Lhoty.

„Lidé zjistili, že je to tu prostorné a pěkné. Obraz nad oltářem maloval restaurátor pan Káňa z Návojné, začal měsíc před svěcením kostela. Je to jeho největší obraz, jaký kdy maloval, musel ho tvořit ve stodole, protože se jinam nevešel,“ vzpomíná kostelnice.

Stavba vyšla na 8,5 milionu korun. Většina peněz se vybrala od soukromých dárců, přispělo i hodně sponzorů.