Tento týden chtějí členové přípravného výboru referenda začít obcházet obyvatele místní části a shromažďovat podpisy pod petici. Musí jich sesbírat přibližně šest stovek, aby mohlo být referendum vůbec vyhlášeno.

„Myslím, že je seženeme,“ je přesvědčen Ivo Kovář z přípravného výboru. Vysvětlil, že se zajišťováním podpisů se čekalo na pondělní veřejné setkání představitelů Zlína s obyvateli Kostelce.

„Ne snad proto, že by to mohlo náš názor změnit, ale proto, abychom mohli občany o průběhu tohoto setkání informovat,“ dodal Kovář.

Pondělní návštěva zlínských radních v Kostelci nesouvisela s přípravami referenda a byla již dlouho naplánovaná. Právě setkání však ukázalo, že vůle Kosteleckých po odtržení zřejmě není tak výrazná, jako například v Želechovicích.

Téma samostatnosti bylo při jednání spíše okrajovým a lidé se na představitele města obraceli hlavně s běžnými problémy a požadavky.

Ivo Kovář to však vidí jinak. „Při rozhovorech s lidmi jsme se zatím nesetkali s vyloženým nesouhlasem,“ řekl.

Podle Kováře radnice do Kostelce investuje příliš málo peněz. A téma investic otevřel i na včerejším setkání. „Prodali jste v Kostelci městské pozemky za čtyřicet milionů, ale investovali jste mnohem méně, kam se ty peníze poděly?“ obrátil se na radní.

Napadl také výčet investic do místní části, který připravil zlínský magistrát. „Výstavba cyklostezky na Vršavu za osmnáct milionů pět set tisíc. To je naprostá demagogie, protože si myslím, že žádný občan z Kostelce tuto cyklostezku nevyužívá,“ řekl.

V tu chvíli se však sálem ozval smích mnoha přítomných a nesouhlasné výkřiky. „Využíváme a hodně!“ reagovali přítomní lidé.

„To potom můžete říct, že cesty, které se v Kostelci opraví, používají místní jenom z desetiny, protože jsou to průjezdné komunikace. Tak to přece nejde brát,“ komentoval první náměstek primátorky Martin Janečka.

Primátorka: Odtržení oslabuje pozici města i kraje

O možném odtržení Kostelce od Zlína se nejbouřlivěji debatovalo na konci setkání. A nebyl to místní obyvatel, nýbrž Jiří Přemyslovský z Lužkovic, kdo vystoupil nejradikálněji. „Je vidět, jak daleko je mezi radnicí a lidmi,“ řekl.

„A lidé vyjadřují svou nespokojenost tím, že se snaží odtrhnout,“ prohlásil a několik minut kritizoval zlínskou radnici za to, že odmítá vznik takzvaných malých radnic v městských částech.

„Já si pořád vážím občanů Kostelce a myslím, že misionáře nepotřebují, že si udělají vlastní úsudek,“ reagoval náměstek primátorky Hynek Steska.

Na závěr setkání si vzala slovo primátorka Ondrová a vyjádřila se k zamýšlenému referendu o odtržení.

„Chci vám všem říct, že tady nejsem za Malenovice, ani kolega Šenkýř (náměstek primátorky – pozn. redakce) za Jižní Svahy, ani kolega Janečka za Lešetín. Jsme zvolení za celý Zlín a jsme tu pro všechny,“ řekla primátorka.

„Ctím Zlín jako celek a budu dělat všechno proti odtrhovacím tendencím, protože to oslabuje pozici naši jako města, ale i kraje v rámci České republiky,“ pokračovala.

„Velmi vás prosím o zvážení, protože je podle mého názoru velmi hazardní krok,“ uzavřela primátorka a vysloužila si potlesk přítomných.