„Cílem projektu je rozvoj všeobecné vzdělanosti, duchovní kultury a posílení kulturně-historického sebeuvědomění obyvatel kraje. Kostely chceme zpřístupnit i těm občanům, kteří se nezúčastňují pravidelně bohoslužeb v daném chrámě, ale jsou pouze návštěvníky daného města nebo obce, v nichž se církevní památka nachází,“ uvedl náměstek hejtmana a krajský radní pro kulturu Jindřich Ondruš. Jedním dechem dodal, že náklady na projekt si vyžádají přes milion korun. Podílet se na nich budou spolu se Zlínským krajem i partnerská města a obce.

Velehradu podle jeho starosty Stanislava Gregůrka poskytl farnosti padesát tisíc korun jako neinvestiční dotaci na honoráře průvodců v období od 1. května do 30. září letošního roku. Neinvestiční dotaci na honoráře průvodců na dané období a pro dané místo, v němž bude chrám otevřen veřejnosti, poskytl farnostem také kraj.

„Naše farnost od něj dostala částku třicet tisíc korun. Do konce října jsme povinni předložit kraji i obci vyúčtování poskytnutých dotací, tedy předložit doklady prokazující uhrazení nákladů na honoráře průvodců. Návštěvníci budou mít k dispozici bezplatnou průvodcovskou službu,“ informoval velehradský farář Petr Přádka.

Na dosavadním provozu baziliky, která byla i před realizací projektu přístupná veřejnosti denně, se toho podle slov faráře Přádky moc nezměnilo. „V červnu bude bazilika otevřena denně od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, v červenci a srpnu od 9 do 18 hodin. Poslední prohlídka s průvodcem začne v 17 hodin. V září bude bazilika otevřena kromě pondělí stejně jako v červnu,“ potvrdil Přádka.

Obdobná návštěvní doba bude podle hradišťského faráře Petra Dujky i ve farním kostele svatého Františka Xaverského. „Návštěvníky v něm provádí osm proškolených a erudovaných průvodců. Jde o studenty, důchodce a dokonce jeden manželský pár. Všichni ovládají cizí jazyky, mají kladný vztah ke kostelu a znají jeho historii. S jejich průvodcovskou činností jsem velice spokojen,“ pochvaluje si Dujka.

Jak dále poznamenal, farní kostel byl do 1. května letošního roku otevřen pro věřící i veřejnost denně pouze v dopoledních hodinách. Aby v chrámu nedocházelo ke krádežím a jiným nepřístojnostem, na to v rámci dobrovolné aktivity dohlíželi pověření důchodci. „Teď tam díky průvodcovské činnosti nemusejí být a kostel může být lidem přístupný i odpoledne,“ poznamenal Dujka.

Průvodkyně z velehradské baziliky Ludmila Cigošová potvrdila, že nejen věřící, ale i ostatní občané z naší vlasti a ze zahraničních si projekt Otevřené brány pochvalují. „Při výkladu jsou pozorní a živě se zajímají o informace z historie poutního chrámu i jeho podzemí,“ podotkla Cigošová.