NA AKCE ZVOU NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

„Chceme projekt Otevřené brány rozvíjet ve spolupráci se všemi partnery tak, aby na něho navazovaly i další kulturní akce přitažlivé pro veřejnost, jako jsou například koncerty, výstavy či besedy. Proto také letošní sezonu symbolicky zahajujeme koncertem,“ řekl radní Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport.

Web projektu Otevřené brány

„Zároveň partnerům projektu nabízíme nový plně profesionální webový portál, který sdružuje informace o zajímavém dění ve městech, obcích a farnostech zařazených do projektu i o poutních stezkách procházejících naším krajem,“ dodal.

Kraj spuštěním webu soustřeďuje na jedno místo informace, které byly dosud roztroušené napříč internetem.

„Partneři projektu byli vyškoleni, jak mohou s redakčním systémem sami pracovat. Mají tak příležitost aktivně se na aktuálnosti webu podílet a dávat jeho prostřednictvím tipy k návštěvě v blízkém okolí. Jde nám o to, aby tyto webové stránky zajistily vyšší dosah sdělení a také větší provázanost s krajskou podporou cestovního ruchu,“ dodal Miroslav Kašný, který je garantem projektu Otevřené brány.

V TELEVIZI I NA MOBILU, NAVÍC ANGLICKY

Webové stránky vytvořila společnost Reklamní Inženýři, a to i v responzivním režimu, což znamená, že uživatelé webu mají k informacím přístup v jakoukoliv chvíli a z jakéhokoliv zařízení. Díky modernímu webdesignu je optimalizován na všechna dostupná zařízení od televizorů, notebooků, tabletů až po mobilní telefony. Web funguje v české a anglické jazykové mutaci.

DĚTI MALOVALY STAVBY, KTERÉ JE ZAUJALY

Letošní zahájení sezony doprovodí také výstava výtvarných prací žáků a studentů šesti škol ze Zlínského kraje. Děti na nich ztvárňují kostely, k nimž mají vztah – nejen v rámci Otevřených bran.

Obrázky budou vystaveny jednak při koncertu 2. května v Uherském Hradišti na prostranství před kostelem sv. Františka Xaverského (případně uvnitř – podle počasí) a dále ve Zlíně – od 9. do 31. května ve 14. etáži Baťova mrakodrapu. Následně budou darovány k výzdobě sociálních zařízení ve Zlínském kraji.

Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, evangelické církve, měst, obcí, farností a dalších partnerů. V současné době je do projektu zapojeno 28 kostelů. (hed)


Zapojili se:

Dílka vytvořili žáci těchto škol: 11. ZŠ Zlín-Malenovice, tř. Svobody; Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť; ZUŠ Malenovice, Církevní základní a mateřské školy Zlín; Církevní základní školy Kroměříž; Církevní základní školy Salvator Valašské Meziříčí.

Věděli jste že…propagaci projektu zajišťuje Zlínský kraj? Loni vydalo tiskové oddělení kanceláře hejtmana mapu se zakreslením a popisem kostelů a pracovní sešit pro děti „Jak Alenka s babičkou našly úkryt“.

Kde hledat? Zlínský kraj zprovozňuje nový moderní komunikační nástroj – portál www.otevrenebrany.cz, kde návštěvníci najdou zajímavosti o aktivitách souvisejících s projektem.