Na základě výzvy zveřejněné již 10. září byl příjem žádostí spuštěn přesně v 8:00. Kotlíkové dotace lze využít na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v domácnostech za ekologičtější způsoby vytápění.

„Příjem žádostí však i nadále běží. Vytváříme si totiž takzvaný zásobník žádostí, z něhož budou moci být podpořeni náhradníci, pokud by původní žadatelé dotaci nakonec nevyužili. Vzhledem k tomu, že jde nejen ve Zlínském kraji o poslední velkou vlnu kotlíkových dotací, budeme chtít z tohoto zásobníku podpořit také velkou část žadatelů, na které se nyní nedostane, neboť máme od Ministerstva životního prostředí pro tento účel přislíbeno dalších 63 milionů korun,“ informoval radní Zlínského kraje Jan Pijáček, zodpovědný za řízení dotačních programů.

Srážka dvou aut na Zlínsku si vyžádala jedno vážné zranění.
U Velkého Ořechova se srazila dvě auta. Takto to dopadlo

„Největší zájem ze strany žadatelů byl v 1097 žádostech o Plynový kondenzační kotel, 911 žadatelů žádalo o Tepelné čerpadlo, o kotel na biomasu s ruční podávkou žádalo 659 žadatelů a v 316 případech pak šlo o automatický kotel na biomasu,“ doplnil radní Pijáček

Po odeslání elektronického formuláře mají nyní žadatelé ještě 10 dní na to, aby svoji žádost na krajský úřad dodali také v papírové podobě, a to včetně všech povinných příloh. Tyto žádosti budou průběžně kontrolovány a vyhodnocovány.

Pokud pracovníci úřadu zjistí nedostatky z hlediska formálních náležitostí, budou žadatelé postupně vyzýváni, aby své žádosti doplnili. O poskytnutí, či neposkytnutí podpory by měla Rada Zlínského kraje rozhodovat v březnu příštího roku.

Kotlíkové dotace je možno využít na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj tepla, kterým může být kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním), plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Podporována je výměna kotlů realizovaná v období od 15. července 2015 (tedy i zpětně).

Dotace na kotlíky budou žadatelům přiděleny v rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III. Finanční prostředky ve výši téměř 160 milionů korun na něj Zlínský kraj na základě své žádosti obdržel od Ministerstva životního prostředí.

Ilustrační foto
Dva cizinci surově zbili a shodili ve Zlíně muže z terasy