Výtěžek sbírky bude použit na speciální výukové programy pro zrakově postižené. Například čtení Brailova písma nebo nácvik používání speciálních pomůcek.