Prvního října by pak měla začít stavba nové zastávky včetně náspu, za měsíc bychom to měli všechno stihnout,“ sdělil ředitel zlínské pobočky Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Ladislav Kašpar. Dodal, že zatím nemůže s určitostí říct, jak bude řešen provoz na trati Slavičín – Bylnice.

Část náspu vlakové zastávky, kterou tvořila nevyhořelá škvára, se samovznítila loni v prosinci. Ohnisko se nacházelo přímo pod plechovou zastávkou. Ta proto musela být snesena mimo násep, protože jí hrozil sesuv. Původně chtěla SŽDC, která zodpovídá za stav zastávky, pouze odbagrovat hořlavý materiál. Nakonec se však ukázalo, že bude třeba postavit i novou zastávku a násep.