Úvěr od EIB ve výši 1,5 miliardy korun schválili zastupitelé na konci roku 2005. Peníze z něj kraj čerpá postupně. Využil je již v rozpočtu pro loňský a částečně i letošní rok. Větší část letošních prostředků ale převedl spolu s dalším čerpáním na rok 2008. Prostředky kraj používá na spolufinancování projektů podpořených Evropskou unií.

Největší investicí bude zahájení stavby průmyslové zóny u Holešova. Investice je rozložena na více let a celkem si vyžádá přibližně 1,2 miliardy Kč. Velký objem peněz poputuje také do zdravotnictví. Například vznik onkologického centra ve Zlíně si vyžádá asi 350 milionů, nové gynekologicko-porodnické oddělení v uherskohradišťské nemocnici pak asi 80 milionů korun.

Celkové příjmy Zlínského kraje v příštím roce se budou pohybovat kolem 7,8 miliardy korun, což je ve srovnání s rokem letošním asi o 500 milionů korun více. Důvodem je hlavně vyšší výtěžnost daní. Kvůli investicím bude rozpočet deficitní, o jeho celkové podobě ale rozhodnou krajští zastupitelé až na svém zasedání 19. prosince.

Přečtěte si také: