„Projekty vybraných uchazečů již doporučila krajská rada ke schválení. Podpora kraje nepřesáhne osmdesát procent nákladů jednotlivého projektu. Do dotačního programu se přihlásilo sedmatřicet obcí z celého kraje,“ informoval mluvčí krajského úřadu Patrik Kamas s tím, že zastupitelstva peníze použijí k zaplacení prací odborných firem a projektantů.

Jeden z nejvyšších příspěvků na zpracování územního plánu vůbec, a to sto padesát pět tisíc šest set korun, získaly od Zlínského kraje Pačlavice. „Souvisí to s naší rozlohou. Katastrální území obce a jejích obou částí se rozkládá na více jak patnácti stech hektarech. Zpracování jako takové nás bude dohromady stát skoro tři čtvrtě milionu korun. Čekáme jen na dotaci, abychom na tom mohli začít pracovat,“ sdělil starosta Pačlavic Pavel Čech. Mezi dalšími obcemi z Kroměřížska, které kraj podpoří, jsou Střížovice, Troubky-Zdislavice a Střílky, jenž dostanou po sto tisících, a Počenice-Tetětice, které obdrží dotaci ve výši sto třicet sedm tisíc šest set korun.

„Koncept plánu už máme vyhotovený. Příspěvek použijeme na třetí etapu zpracování územního plánu,“ dodal starosta Střílek Milan Endlicher.
Územní plánování je dlouhodobý proces, který obce připravují nezávisle na sobě i několik let a který je pak závazný pro výstavbu v lokalitách. Zastupitelstva jej schvalují, jakmile se nakupí potřeby nebo se změní plány obce.

„Těmito změnami lokality prochází jednou za čas. Kraj se rozhodl, že některým zejména malým vesnicím usnadní toto zpracování dokumentů. V průběhu čtyř let jsme podpořili asi už stovku,“ dodal krajský mluvčí Kamas. V loňském roce v tomto programu podalo na kraj žádost dvacet obcí, z nichž byly všechny podpořeny.