„Peníze jsou určeny na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů a na ekologické a k přírodě šetrné technologie při transportu dřeva v lesním porostu," říká Ivan Mařák, náměstek hejtmana Zlínského kraje zodpovědný za oblast životního prostředí.

Šetrnými technologiemi se rozumí přibližování dřeva pomocí lehkých souprav či lanovek. V případě, že někdo využívá koně, může čerpat příspěvek od Ministerstva zemědělství.

Tato opatření zamezí například ničení lesní půdy. Příspěvek je možné čerpat také na sazenice odolných druhů stromů. Jedná se například o duby, buky či lípy.