Rámec tohoto programu nově schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje s možnými prostředky pro rozdělení ve výši 5 milionů korun.

JE TŘEBA PODPOŘIT MANUÁLNÍ ZRUČNOST

„V posledních letech došlo ke zrušení většiny dílen na základních školách a jejich opětovné vybavení je pro zřizovatele těchto škol finančně náročné. Absence rukodělných činností v rámci základní školní přípravy vede k nezájmu žáků o učební obory a profese, které manuální zručnost vyžadují, a proto je potřeba tuto oblast podpořit,“ uvedl radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík.

O dotaci budou moci žádat úplné základní školy (1. a 2. stupeň) všech zřizovatelů se sídlem ve Zlínském kraji. Podporováno bude jakékoliv vybavení dílen na základních školách. Minimální výše dotace na jeden projekt je stanovena na 50 tisíc, maximální pak na 150 tisíc korun.

Zveřejnění programu včetně formuláře žádosti se předpokládá 17. července, příjem žádostí by měl probíhat od 21. srpna do 23. září, o poskytnutí dotace by měly orgány kraje rozhodovat v říjnu a listopadu. (hed)