„Naše rozhodnutí je konečné bez možnosti podat proti němu odvolání,“ píše se v něm mimo jiné.

Organizace Děti Země Klub za udržitelnou dopravu, Egeria, Vizovické vrchy a Spolek pro ekologii Kostelec napadají například přeložky komunikací, úpravy nebo zahuštění vodních toků.

Všechny spolky v podání odvolání také shodně uvedly, že jednak podle nich správní orgán nepostupoval podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí a také to, že nerespektoval odkladný účinek již podaných žalob.

Rozhodnutí ve prospěch stavby vydal Městský úřad Holešov v polovině května letošního roku. Odvolání tak řešil krajský úřad a teď podle všeho celá kauza míří před brněnský krajský soud.

„Domlouváme se, že podáme správní žalobu. Zatím jsme ve fázi domluvy, který spolek žalobu podá a jaké uvede argumenty,“ uvedl pro Deník šéf organizace Děti Země Miroslav Patrik. Doplnil, že k vyjádření mají ekologové dva měsíce, proto své další kroky dobře zváží. Rozhodnutí kraje nekomentoval.

„Je to souboj právních názorů,“ míní Patrik. Investorem silnice je Ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje.

„Vyhodnotíme toto rozhodnutí. Je jen škoda, že přichází na konci stavebního období, i když některé stavební práce mohou i po něm pokračovat,“ míní ředitel silničářů Karel Chudárek.

Ten již několikrát snahy aktivistů přirovnal k obstrukcím.

„Nenechají nás pracovat kvůli jejich neustálým odvoláním a žalobám. ŘSD Zlín se s takovým jednáním nesetkala na žádné z jejích staveb,“ doplnil Chudárek.

Silnice D49 směřující od Hulína směrem ke slovenské hranici se má stát významnou trasou na území východní Moravy. Navazovat bude na hranici na 19. km.