Z rozpočtu na ni pošlou částku 30,166 milionu korun. Kromě Zlínského kraje se na financování projektu podílí také Trenčiansky samosprávny kraj.

„Stávající silnice je již v nevyhovujícím stavu a komplikuje místním obyvatelům, ale i návštěvníkům obou regionů možnost pohodlné přepravy. Projekt řeší její celkovou rekonstrukci, sanaci sesuvů i celkové zvýšení bezpečnosti provozu,“ vysvětlil statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš.

Plán rekonstrukce počítá se zahájením stavebních prací v roce 2012. „Dokončena by měla být na konci roku 2013. Celkový rozpočet je téměř 120 milionů korun,“ odhalil Jan Vandík z tiskového oddělení krajského úřadu.

Kromě vlastních zdrojů oba kraje použijí i finanční prostředky z Operačního programu Přes­ hraniční spolupráce SR-ČR 2007–2013 a ze státních rozpočtů obou zemí. V současné době je projekt posuzován monitorovacím výborem a k definitivnímu schválení by mělo dojít v průběhu letošního roku.