Dotace byly poskytnuty 53 žadatelům napříč celým krajem. Posloužily například při Zahradní slavnosti aneb dni maminek a celé rodiny pořádaným Centrempro rodinu Vizovice, na týdenní rekondiční pobyty organizované vsetínskou pobočkou Svazu postižených civilizačními chorobami, či na týdenní rehabilitační pobyt pro lidi s pohybovým postižením pořádaný kroměřížskou pobočkou Svazu tělesně postižených v České republice.