Nesmírně si vážím lidí, kteří běží tam, odkud jiní utíkají, aby zachránili životy a majetek jiných," ocenil jejich práci hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Zároveň připomněl, že poděkování si ale zaslouží všichni z řad dobrovolných i profesionálních hasičů. Své poděkování při této příležitosti vyjádřil i starosta Okresního sdružení hasičů Zlín Josef Bernátík.

„Jsem rád, že zde mohu přivítat a pozdravit výrazné osobnosti dobrovolných a profesionálních hasičů, kteří se zasloužili o dobré výsledky a dobré jméno. Děkuji jim za dobře odvedenou práci a jejich výsledky," uvedl.

Práci hasičů takto oceňují při příležitosti svátku Svatého Floriána ve Zlínském kraji již od roku 2005, kdy tato tradice vznikla. Za tu dobu převzalo od hejtmana Zlínského kraje ocenění 473 dobrovolných a profesionálních hasičů a to buď za dlouholetou činnost ve sboru či za výchovu mladých hasičů.

V jedenácti případech, bylo ocenění uděleno In memoriam

Adepty na ocenění nominují jednotlivé okresy, udělení záslužného vyznamenání II. stupně navrhuje Krajský výkonný výbor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Jejich profesionálním kolegům pak ocenění navrhuje Hasičský záchranný sbor zlínského kraje.

„Velice si vážíme tohoto ocenění, které se nám dostalo, patří všem hasičům," poděkoval jeden z vyznamenaných Jiří Ovesný, velitel stanice Valašské Klobouky.

„U sboru jsem jedenáct let a toto ocenění mne povzbudilo a udělalo mi radost," prozradila zase jedna z vyznamenaných, starostka sboru dobrovolných hasičů Lešná na Vsetínsku Helena Hegarová.

Ve Zlínském kraji působí přes profesionálních hasičů a dále je zde celkem 22054 dobrovolných hasičů registrovaných v 387 sborech.

„Je tedy evidentní, že se jedná o skutečně masovou organizaci, jejíž význam je nedozírný," uvedli mluvčí Zlínského kraje a krajských hasičů Renata Janečková a Libor Netopil.