„Cítili jsme, že současný stav není to pravé,“ konstatoval včera hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš. Záslužné vyznamenání prvního stupně v podobě náhrdelní dekorace se bude udělovat za výjimečné a mimořádné zásluhy, vyznamenání druhého stupně, které tvoří stolní medaile, pak za dlouhodobou činnost přispívající k rozvoji a propagaci kraje.

Hejtman může při významných příležitostech udělit i pamětní medaili. Součástí všech ocenění je předávací dekret. Zároveň s vyznamenáními včera kraj představil rovněž insignii hejtmana. Řetěz s klenotem bude hejtman používat například při přijímání významných osobností či udělování ocenění. Náklady na vytvoření návrhu vyznamenání a insignie a jejich výrobu činily zhruba čtyři sta tisíc korun. Autorem vyznamenání i insignie je akademický sochař André Vícha. „Vycházel jsem z funkcionalistické tradice, která je tady ve Zlíně zakořeněná. Jde jak o geometrické prvky architektury, tak i barevné tvarosloví,“ uvedl Vícha.

Návrh na udělení záslužného vyznamenání může podat kterýkoliv občan ČR či cizí státní příslušník.