Kraj vyhlašuje společně se sdružením Zlatý erb soutěž potřinácté. Má podpořit modernizaci elektronických informačních služeb. Hodnotí nejlepší internetové portály měst, obcí a nejlepší elektronickou službu. Bere přitom ohled na povinně zveřejňované informace, kvalitu úřední desky, názornost a ovládání webu, výtvarné zpracování i bezbariérovost.

„Smysl soutěže ale nespočívá jen ve vlastním srovnání webů měst a obcí. Soutěž rovněž poskytuje jejich webmasterům užitečné informace pro další zlepšování stránek,“ vyzývá k účasti hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Formulář přihlášek do soutěže je k dispozici na webové stránce zlatyerb.obce.cz a na portálu mesta.obce.cz. Uzávěrka přihlášek je 2. února v 16 hodin.

Loni získalo titul za nejlepší web město Vsetín a obec Bařice-Velké Těšany. Nejlepší elektronickou službou se mohly pochlubit zase Otrokovice.